Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Понеделник, 27 февруари, 2017 г.

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

27-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-27_1 PE 599.734v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 16 февруари, 2017 г. - Четвъртък, 16 февруари, 2017 г.

16-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-16_1 PE 599.629v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 6 февруари, 2017 г. - Понеделник, 6 февруари, 2017 г.

06-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-06_1 PE 597.456v03-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 29 ноември, 2016 г. - Втoрник, 29 ноември, 2016 г.

29-11-2016 EMPL_OJ(2016)11-29_1 PE 594.124v04-00
EMPL