Проекти на дневен ред

Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите обсъждат, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Моля, отбележете, че промени, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.
Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 февруари, 2014 г. - Понеделник, 24 февруари, 2014 г.

Дата : 20-02-2014

номер :

EMPL_OJ(2014)02-24_1 PE 529.820v01-00
EMPL
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добър ден,
 
Приветствам Ви с добре дошли на сайта на комисията по заетост и социални въпроси, на която съм председател.
 
Нашата комисия разполага с компетенции основно в областите на трудовата заетост и всички аспекти на социалната политика, условията на работа, професионалното обучение и свободното движение на трудещите се и пенсионерите. По-долу е поместен и пълният списък на нашите компетенции.
 
Комисията се състои от 49 членове на ЕП и същият брой заместници, които представляват различните политически семейства в Европейския парламент. Всяка политическа група назначава ръководител (координатор), който да участва в организирането на работата на комисията.
 
Комисията по заетост и социални въпроси участва, заедно със Съвета и Европейската комисия, в прилагането на законодателната рамка в своите области на компетентност.
 
По време на настоящия парламентарен мандат нашата комисия смята да даде тласък на подготовката на новата Социална програма и да допринесе за насърчаването на едно по приобщаващо общество.
 
Нашият сайт се обновява редовно, за да Ви държим в течение на парламентарните дейности на нашата комисия. Можете също така да проследите едно от нашите заседания посредством EP Live.
 
Желая Ви приятно посещение,