Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 17 February 2016 - Thursday 18 February 2016

17-02-2016 EMPL_OJ(2016)02-17_1 PE 576.826v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 януари, 2016 г. - Понеделник, 25 януари, 2016 г.

25-01-2016 EMPL_OJ(2016)01-25_1 PE 575.221v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 26 януари, 2016 г. - Втoрник, 26 януари, 2016 г.

15-01-2016 EMPL_OJ(2016)01-26_1 PE 575.246v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 11 януари, 2016 г. - Понеделник, 11 януари, 2016 г.

11-01-2016 EMPL_OJ(2016)01-11_1 PE 573.211v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 1 декември, 2015 г. - Втoрник, 1 декември, 2015 г.

24-11-2015 ECON_OJ(2015)12-01_1 PE 572.842v01-00
EMPL ECON