Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 22 януари, 2018 г. - Втoрник, 23 януари, 2018 г.

22-01-2018 EMPL_OJ(2018)01-22_1 PE 616.621v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 11 януари, 2018 г. - Четвъртък, 11 януари, 2018 г.

11-01-2018 EMPL_OJ(2018)01-11_1 PE 616.550v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 декември, 2017 г. - Понеделник, 4 декември, 2017 г.

04-12-2017 EMPL_OJ(2017)12-04_1 PE 613.644v02-00
EMPL