Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday 31 August 2016 - Thursday 1 September 2016

31-08-2016 EMPL_OJ(2016)08-31_1 PE 587.659v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 13 юли, 2016 г. - Четвъртък, 14 юли, 2016 г.

13-07-2016 EMPL_OJ(2016)07-13_1 PE 585.714v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 12 юли, 2016 г. - Втoрник, 12 юли, 2016 г.

05-07-2016 CJ21_OJ(2016)07-12_1 PE 585.743v01-00
FEMM EMPL