Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 3 September 2015 - Thursday 3 September 2015

03-09-2015 EMPL_OJ(2015)09-03_1 PE 565.176v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 15 юли, 2015 г. - Cряда, 15 юли, 2015 г.

15-07-2015 EMPL_OJ(2015)07-15_1 PE 564.912v02-00
EMPL