Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 28 септември, 2017 г. - Четвъртък, 28 септември, 2017 г.

28-09-2017 EMPL_OJ(2017)09-28_1 PE 610.706v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 юни, 2017 г. - Cряда, 21 юни, 2017 г.

21-06-2017 CJ28_OJ(2017)06-21_1 PE 606.089v01-00
CULT EMPL