Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 25 април, 2017 г. - Втoрник, 25 април, 2017 г.

25-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-25_1 PE 603.016v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 11 април, 2017 г. - Cряда, 12 април, 2017 г.

11-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-11_1 PE 602.747v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 3 април, 2017 г. - Понеделник, 3 април, 2017 г.

03-04-2017 EMPL_OJ(2017)04-03_1 PE 601.236v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 22 март, 2017 г. - Четвъртък, 23 март, 2017 г.

22-03-2017 EMPL_OJ(2017)03-22_1 PE 601.133v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Понеделник, 27 февруари, 2017 г.

27-02-2017 CJ28_OJ(2017)02-27_1 PE 599.730v01-00
CULT EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 февруари, 2017 г. - Втoрник, 28 февруари, 2017 г.

27-02-2017 EMPL_OJ(2017)02-27_1 PE 599.734v01-00
EMPL