Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 7 December 2015 - Monday 7 December 2015

07-12-2015 EMPL_OJ(2015)12-07_1 PE 572.872v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 3 декември, 2015 г. - Четвъртък, 3 декември, 2015 г.

03-12-2015 EMPL_OJ(2015)12-03_1 PE 572.831v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 26 ноември, 2015 г. - Четвъртък, 26 ноември, 2015 г.

26-11-2015 EMPL_OJ(2015)11-26_1 PE 572.826v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 1 декември, 2015 г. - Втoрник, 1 декември, 2015 г.

24-11-2015 ECON_OJ(2015)12-01_1 PE 572.842v01-00
EMPL ECON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 10 ноември, 2015 г. - Втoрник, 10 ноември, 2015 г.

10-11-2015 EMPL_OJ(2015)11-10_1 PE 571.480v01-00
EMPL