Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 21 юни, 2016 г. - Втoрник, 21 юни, 2016 г.

21-06-2016 EMPL_OJ(2016)06-21_1 PE 584.230v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 16 юни, 2016 г. - Четвъртък, 16 юни, 2016 г.

16-06-2016 CJ21_OJ(2016)06-16_1 PE 584.148v01-00
FEMM EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 15 юни, 2016 г. - Четвъртък, 16 юни, 2016 г.

15-06-2016 EMPL_OJ(2016)06-15_1 PE 584.149v03-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 14 юни, 2016 г. - Втoрник, 14 юни, 2016 г.

03-06-2016 ECON_OJ(2016)06-14_1 PE 584.137v01-00
EMPL ECON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 май, 2016 г. - Понеделник, 30 май, 2016 г.

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 април, 2016 г. - Втoрник, 19 април, 2016 г.

18-04-2016 EMPL_OJ(2016)04-18_1 PE 580.625v03-00
EMPL