Проекти на дневен ред

Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите обсъждат, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Моля, отбележете, че промени, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.
Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 2 декември, 2014 г. - Втoрник, 2 декември, 2014 г.

Дата : 25-11-2014

номер :

ECON_OJ(2014)12-02_1 PE 544.149v01-00
EMPL ECON

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 1 октомври, 2014 г. - Cряда, 1 октомври, 2014 г.

Дата : 01-10-2014

номер :

EMPL_OJ(2014)10-01_1 PE 539.507v01-00
EMPL

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 6 октомври, 2014 г. - Понеделник, 6 октомври, 2014 г.

Дата : 26-09-2014

номер :

ECON_OJ(2014)10-06_1 PE 539.526v01-00
EMPL ECON

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 17 септември, 2014 г. - Cряда, 17 септември, 2014 г.

Дата : 15-09-2014

номер :

EMPL_OJ(2014)09-17_1 PE 537.507v01-00
EMPL
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствени думи на председателя на комисията по заетост и социални въпроси
 
 

Приветствам Ви с добре дошли на сайта на комисията по заетост и социални въпроси (комисията EMPL), на която съм председател.
Комисията EMPL отговаря главно за политиките в областта на заетостта и за всички аспекти на социалната политика, условията на труд, професионалното обучение и свободното движение на работниците и пенсионерите.
Тя се състои от 55 членове, които представляват различните политически групи в Европейския парламент. Функционирането на комисията се осигурява от председателя, четирима заместник-председатели и координаторите, посочени от политическите групи, с оглед свързване на работата на комисията с приоритетите на съответното политическо семейство.
Комисията по заетост и социални въпроси работи в тясна връзка със Съвета, Европейската комисия, други институции и представители на гражданското общество, с цел оказване на влияние и определяне на законодателната рамка в областите, за които отговаря. По време на настоящия законодателен мандат тези области обхващат широк кръг от дейности, като например борбата с безработицата, и по-специално младежката безработица, борбата срещу несигурните работни места, справянето със ситуации на злоупотреба, като недеклариран труд или заобикаляне на законите, предназначени да защитават работниците, и подобряването на правилата относно здравословните и безопасни условия на труд.
Нашият сайт се обновява редовно, за да Ви държим в течение относно дейностите на нашата комисия. Можете също така да следите заседанията ни онлайн посредством EP Live.
 
Приятно посещение!
 
Thomas Händel