Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 13 юли, 2016 г. - Четвъртък, 14 юли, 2016 г.

13-07-2016 EMPL_OJ(2016)07-13_1 PE 585.714v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 12 юли, 2016 г. - Втoрник, 12 юли, 2016 г.

05-07-2016 CJ21_OJ(2016)07-12_1 PE 585.743v01-00
FEMM EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 21 юни, 2016 г. - Втoрник, 21 юни, 2016 г.

21-06-2016 EMPL_OJ(2016)06-21_1 PE 584.230v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 май, 2016 г. - Понеделник, 30 май, 2016 г.

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL