Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 29 януари, 2015 г. - Четвъртък, 29 януари, 2015 г.

29-01-2015 EMPL_OJ(2015)01-29_1 PE 546.780v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 21 януари, 2015 г. - Четвъртък, 22 януари, 2015 г.

21-01-2015 EMPL_OJ(2015)01-21_1 PE 546.651v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 1 октомври, 2014 г. - Cряда, 1 октомври, 2014 г.

01-10-2014 EMPL_OJ(2014)10-01_1 PE 539.507v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 6 октомври, 2014 г. - Понеделник, 6 октомври, 2014 г.

26-09-2014 ECON_OJ(2014)10-06_1 PE 539.526v01-00
EMPL ECON