Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 май, 2016 г. - Понеделник, 30 май, 2016 г.

30-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-30_1 PE 583.882v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 24 май, 2016 г. - Втoрник, 24 май, 2016 г.

24-05-2016 CJ21_OJ(2016)05-24_1 PE 582.266v02-00
FEMM EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 24 май, 2016 г. - Втoрник, 24 май, 2016 г.

24-05-2016 EMPL_OJ(2016)05-24_1 PE 582.409v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 април, 2016 г. - Втoрник, 19 април, 2016 г.

18-04-2016 EMPL_OJ(2016)04-18_1 PE 580.625v03-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 22 март, 2016 г. - Cряда, 23 март, 2016 г.

22-03-2016 EMPL_OJ(2016)03-22_1 PE 578.831v02-00
EMPL