Проекти на дневен ред

Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите обсъждат, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Моля, отбележете, че промени, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.
Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 22 юли, 2014 г. - Втoрник, 22 юли, 2014 г.

Дата : 22-07-2014

номер :

EMPL_OJ(2014)07-22_1 PE 536.175v01-00
EMPL
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Welcome words
 
 

Available soon.