Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 28 май, 2015 г. - Четвъртък, 28 май, 2015 г.

20-05-2015 EMPL_OJ(2015)05-28_1 PE 557.245v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 7 май, 2015 г. - Четвъртък, 7 май, 2015 г.

07-05-2015 EMPL_OJ(2015)05-07_1 PE 557.039v02-00
EMPL