Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday 8 December 2016 - Thursday 8 December 2016

08-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-08_1 PE 595.423v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 5 декември, 2016 г. - Понеделник, 5 декември, 2016 г.

05-12-2016 EMPL_OJ(2016)12-05_1 PE 595.396v02-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Втoрник, 29 ноември, 2016 г. - Втoрник, 29 ноември, 2016 г.

29-11-2016 EMPL_OJ(2016)11-29_1 PE 594.124v04-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 7 ноември, 2016 г. - Втoрник, 8 ноември, 2016 г.

07-11-2016 EMPL_OJ(2016)11-07_1 PE 592.400v01-00
EMPL

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 12 октомври, 2016 г. - Четвъртък, 13 октомври, 2016 г.

12-10-2016 EMPL_OJ(2016)10-12_1 PE 592.082v02-00
EMPL