Работни групи


Тематичните отдели организират семинари с цел да се даде възможност на членовете на ЕП да задават въпроси на експерти и да обменят мнения с тях по теми, свързани с парламентарната работа, а също и по теми от актуален интерес. Те не са непременно публични, но могат да се провеждат по време на заседание на комисия.

23-03-2017 - Youth Guarantee and Youth Employment Initiative: Lessons from implementation

EMPL 15-06-2017 - 11:22
YOUTH GUARANTEE AND YOUTH
EMPLOYMENT INITIATIVE: LESSONS FROM
IMPLEMENTATION

The workshop discusses the role of the Youth Guarantee from an OECD perspective Further, it analyses the role of European funding with a focus on the Youth Employment Initiative, its take up and results. Recent developments in Spain will be presented to detect progress and challenges in one of the countries where young people were hit hardest by the crisis. (Продължение)

08-09-2016 - Skills Developments and Employability: New Skills Agenda for Europe

EMPL CULT 15-06-2017 - 11:24
Poster

The European Parliament is preparing an own-initiative report on the New Skills Agenda for Europe adopted by the European Commission on 10 June 2016. The workshop will support Members of the Employment and Social Affairs Committee and the Education and Culture Committee in the process of drafting this report. (Продължение)

18-02-2016 - Evolution of collective bargaining in Troika Programme

EMPL 15-06-2017 - 11:17

The workshop is connected to the EMPL Committee's ongoing work on monitoring the implementation of labour market and social reforms foreseen by the Memorandum of Understanding with Greece and its interest in following up the findings of the EP resolution of 13 March 2014 on Employment and social aspects of the role and operations of the Troika. (Продължение)

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

08-10-2019 - 09:05
EMPL ECON BUDG Заседание
07-10-2019 - 15:36
EMPL Заседание
03-10-2019 - 18:36
AFCO EMPL Изслушване

За контакти

  • Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота