Последни новини

What's new?

24-07-2019 - 15:31
Calender red and grey

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

24-07-2019 - 09:07
EMPL Заседание
18-07-2019 - 10:06
EMPL Заседание
15-07-2019 - 20:09
EMPL Заседание

Приветствие

coming soon

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки