Последни новини

What's new?

16-01-2019 - 09:14
Calender red and grey

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

10-01-2019 - 14:18
EMPL Заседание
13-12-2018 - 10:15
EMPL Заседание
03-12-2018 - 16:09
EMPL Заседание

Приветствие

Chair EMPL Committee

Приветствам Ви с добре дошли на сайта на комисията по заетост и социални въпроси (комисията EMPL), на която съм председател.
Комисията EMPL отговаря главно за политиките в областта на заетостта и за всички аспекти на социалната политика, условията на труд, професионалното обучение и свободното движение на работниците и пенсионерите.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки