Членове

Thomas HÄNDEL
 • Thomas HÄNDEL Председател
 • Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Германия
 
Marita ULVSKOG
 • Marita ULVSKOG Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Швеция
 
Claude ROLIN
 • Claude ROLIN Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Белгия
 
Renate WEBER
 • Renate WEBER Заместник-председател
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Румъния
 
Agnes JONGERIUS
 • Agnes JONGERIUS Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Нидерландия
 
Laura AGEA
 • Laura AGEA Член
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Италия
 
Tim AKER
 • Tim AKER Член
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Обединено кралство
 
Guillaume BALAS
 • Guillaume BALAS Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Франция
 
Tiziana BEGHIN
 • Tiziana BEGHIN Член
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Италия
 
Brando BENIFEI
 • Brando BENIFEI Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Италия