Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Wednesday, 24 July 2019

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v02-00
EMPL

 

  DRAFT AGENDA - Thursday, 18 July 2019

18-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-18_1 PE639.799v01-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 15 юли 2019 г.

15-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-15_1 PE639.751v01-00
EMPL

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 15 юли 2019 г.

15-07-2019 EMPL_PV(2019)07-15-1 PE639.765v01-00
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

10-07-2019 EMPL_OJ(2019)07 PE639.693
EMPL

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

10-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-10_1 PE639.693v01-00
EMPL

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

10-07-2019 EMPL_PV(2019)07-10-1 PE639.711v01-00
EMPL