Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Tuesday, 24 September 2019

24-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-24_1 PE641.147v01-00
EMPL

 

  AMENDMENTS 1 - 213 - Draft report Employment and social policies of the euro area

09-09-2019 EMPL_AM(2019)639999 PE639.999v01-00
EMPL

Yana TOOM

  DRAFT REPORT on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 1309/2013 on the European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020)

09-09-2019 EMPL_PR(2019)641097 PE641.097v01-00
EMPL

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ

  AMENDMENTS 1 - 60 - Draft opinion Draft general budget of the European Union for the financial year 2020 - all sections

06-09-2019 EMPL_AM(2019)641080 PE641.080v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 септември 2019 г.

03-09-2019 EMPL_OJ(2019)09-03_1 PE640.614v02-00
EMPL

 

  MINUTES - Tuesday, 3 September 2019

03-09-2019 EMPL_PV(2019)09-03-1 PE641.077v01-00
EMPL

 

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

27-08-2019 EMPL_AB(2019)640623 PE640.623v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

09-08-2019 EMPL_PA(2019)639697 PE639.697v01-00
EMPL

Lucia ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ

Краен срок за внасяне на изменения : 05-09-2019

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно заетост и социални политики в еврозоната

25-07-2019 EMPL_PR(2019)639822 PE639.822v01-00
EMPL

Yana TOOM

Краен срок за внасяне на изменения : 05-09-2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 EMPL_OJ(2019)07-24_1 PE639.803v03-00
EMPL