График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

25-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

25-09-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

26-09-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

06-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

06-11-2019

14:30

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

09:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

07-11-2019

14:00

Брюксел : JAN - 4Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

02-12-2019

15:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

09:00

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING

03-12-2019

14:30

Брюксел : JAN - 2Q2

+ Редовно заседание

+ ORDINARY MEETING