Начална страница

 
Последни новини
 
Latest news

  • The next ENVI Committee meeting (hearing of the EFSA Executive Director Designate Dr Bernhard Url) will take place on 14 April 2014 from 19.00 – 21.00 in Strasbourg, in building Louise Weiss - Room: (1.4).
 
 

   
 
Акценти
 
Hearing of the EFSA Executive Director Designate

On 14 April 2014 from 19:00 to 21:00 in Strasbourg, Dr Bernhard Url, European Food Safety Authority Executive Director Designate will be heard by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety, following his nomination by the EFSA Management Board on 20 March 2014.
Dr Url, who is currently EFSA’s acting Executive Director, was one of the candidates shortlisted by the European Commission after an open competition and who were interviewed by the Board. The European Parliament will subsequently submit an opinion on the appointment to the chair of EFSA’s Management Board, Sue Davies The opinion is taken into consideration before the Board makes its final decision on the appointment. The recruitment was initiated following the departure in September 2013 of Catherine Geslain-Lanéelle, who was EFSA Executive Director for seven years.
 

 
Допълнителна информация
 
 
Правомощия и отговорности на постоянните комисии
 
Комисията отговаря за:
1.    политиката в областта на околната среда и мерките за опазване на околната среда, особено що се отнася до:
   а) замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума, промяната на климата, опазването на биологичното разнообразие,
   б) устойчивото развитие,
   в) международните и регионални мерки и споразумения за опазване на околната среда,
   г) възстановяването на щетите, нанесени на околната среда,
   д) гражданската защита,
   е) Европейската агенция за околна среда,
   ж) Европейската агенция по химикалите;
 
2.    общественото здраве, по-специално:
   а) програмите и специфичните действия в областта на общественото здраве,
   б) фармацевтичните и козметичните продукти,
   в) здравните аспекти на биологичния тероризъм,
   г) Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията;
 
3.    въпросите, свързани с безопасността на храните, по-специално:
   а) етикетирането и безопасността на храните,
   б) ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве; проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве,
   в) Европейския орган за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Welcome
 
 

Добре дошли на интернет сайта на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните!
 
Със своите 71 членове нашата комисия е най-голямата законодателна комисия в Европейския парламент. Нашите усилия имат за цел многобройните въпроси, които вълнуват гражданите из цяла Европа, да намерят отражение в законодателството в областта на околната среда, човешкото здраве и безопасността на храните.  Европейският парламент се сдоби с правомощия като съзаконодателен орган по отношение на преобладаващата част от въпросите, обсъждани в комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните, което я превърна в една от най-влиятелните парламентарни комисии.
 
Нашата дейност в областта на политиката по отношение на околната среда включва въпроси, които варират от регулирането на токсичните химически вещества до опазването на биологичното разнообразие в Европа. Комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните полага също усилия за насърчаване на ефикасността на използването на ресурсите и устойчивото развитие в Европа. Борбата срещу изменението на климата заема централно място в работата на нашата комисия.
 
Неотдавнашните скандали, свързани с храните, подчертаха необходимостта от по-голяма безопасност на храните. Ние разглеждаме с критично око законодателството относно регулирането на храните. Предоставянето на по-добра информация на потребителите, например чрез по-ясно и недвусмислено етикетиране на продуктите, е въпрос от основно значение за нашата комисия.
 
В областта на общественото здраве комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните се стреми да предлага решения на европейско равнище за свързаните с човешкото здраве проблеми. Някои скорошни примери за нашата дейност са от областта на безопасността на фармацевтичните и козметичните продукти, борбата срещу фалшифицираните лекарствени продукти и защитата на правата на пациентите. 
 
Надяваме се, че този интернет сайт ще Ви даде по-добра представа за нашата дейност, и Ви приканваме да споделите своите забележки по всеки въпрос, който представлява интерес за Вас.
 
Matthias Groote