Начална страница

 
Последни новини
 
Latest news

The next meeting of the Committee on Environment, Public Health and Food Safety is taking place on 5-6 November in Brussels in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
The next workshop on ETS market Stability Reserve organised by Policy Department A is taking place on 5 November between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2.
 
Interested in live updates? Follow us on Twitter!
 
Subscribe to the ENVI Newsletter for previews ahead of committee meetings or read online

   
 
Акценти
 
Lima COP 20, GMOs, Ebola crisis

During their meeting of 5-6 November Members of the ENVI Committee will vote on a motion for resolution in preparation for the COP 20 UN Climate Change Conference taking place in December 2014 in Lima. The committee will also vote on a draft recommendation for second reading on the possibility for Members States to restrict or prohibit the cultivation of GMOs in their territory. Members will also discuss the current state of the Ebola crisis with WHO's Regional Director for Europe.

 
Допълнителна информация
 
Workshop on ETS Market Stability Report

In preparation of the legislative report on the Establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading scheme an expert workshop will take place on 5 November 2014 between 16.30-18.30 in meeting room Jozsef Antall (JAN) 4Q2. The Commission will present its proposal then experts and stakeholders will discuss the impacts of the market stability reserve (MSR) on the functioning of the ETS.

   
 
Правомощия и отговорности на постоянните комисии
 
Комисията отговаря за:
1.    политиката в областта на околната среда и мерките за опазване на околната среда, особено що се отнася до:
   а) замърсяването на въздуха, почвата и водите, управлението и рециклирането на отпадъци, опасните вещества и препарати, нивата на шума, промяната на климата, опазването на биологичното разнообразие,
   б) устойчивото развитие,
   в) международните и регионални мерки и споразумения за опазване на околната среда,
   г) възстановяването на щетите, нанесени на околната среда,
   д) гражданската защита,
   е) Европейската агенция за околна среда,
   ж) Европейската агенция по химикалите;
 
2.    общественото здраве, по-специално:
   а) програмите и специфичните действия в областта на общественото здраве,
   б) фармацевтичните и козметичните продукти,
   в) здравните аспекти на биологичния тероризъм,
   г) Европейската агенция по лекарствата и Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията;
 
3.    въпросите, свързани с безопасността на храните, по-специално:
   а) етикетирането и безопасността на храните,
   б) ветеринарното законодателство относно защитата срещу рискове за човешкото здраве; проверките на храни и системите за производство на храни от гледна точка на общественото здраве,
   в) Европейския орган за безопасност на храните и Европейската служба за хранителен и ветеринарен контрол.
 
Следващи излъчвания
 
Мултимедийна библиотека
 
Welcome
 
 

Добре дошли на интернет сайта на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.
 
Със своите 69 членове комисията ENVI е водещата законодателна комисия в Европейския парламент.
 
Членовете на комисията ENVI работят активно за подобряване на информацията за храните, която се предоставя на потребителите, по-специално чрез регулиране на обозначаването на продуктите и тяхното пускането на пазара. Комисията ENVI се ангажира да предлага решения на европейско равнище по проблемите на общественото здраве.
 
Тя отговаря също така за широк кръг от области на политиката, включително замърсяването на въздуха и водата, управлението на отпадъците, опазването на биологичното разнообразие, както и редица други. Членовете на комисията се ангажират с насърчаване на ефикасността на използването на ресурсите и устойчивото развитие в Европа.
 
Борбата срещу изменението на климата заема централно място в работата на комисията. Тя ще бъде поставена на челно място в дневния ред в началото на настоящия парламентарен мандат с оглед на предстоящите срещи на върха по проблемите на климата, които ще бъдат от ключово значение за приемане на международно споразумение за климата, очаквано през 2015 г. Отглеждането на ГМО и тяхното евентуално ограничение или забрана в държавите членки ще бъде друга област, върху която ще бъдат съсредоточени усилията от началото на настоящия парламентарен мандат.
 
Надяваме се, че този уебсайт ще ви предостави обширна информация за нашата дейност, и Ви приканваме да споделите своите забележки по всеки въпрос, който е от значение за вас.
 
Джовани Ла Вия