Членове

Pascal CANFIN
 • Pascal CANFIN Председател
 • Renew Europe Group
 • Франция
 
Bas EICKHOUT
 • Bas EICKHOUT Заместник-председател
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Нидерландия
 
Seb DANCE
 • Seb DANCE Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Обединено кралство
 
Cristian-Silviu BUŞOI
 • Cristian-Silviu BUŞOI Заместник-председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Румъния
 
Anja HAZEKAMP
 • Anja HAZEKAMP Заместник-председател
 • Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Нидерландия
 
Bartosz ARŁUKOWICZ
 • Bartosz ARŁUKOWICZ Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Полша
 
Margrete AUKEN
 • Margrete AUKEN Член
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Дания
 
Simona BALDASSARRE
 • Simona BALDASSARRE Член
 • Група „Идентичност и демокрация“
 • Италия
 
Marek Paweł BALT
 • Marek Paweł BALT Член
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Полша
 
Aurelia BEIGNEUX
 • Aurelia BEIGNEUX Член
 • Група „Идентичност и демокрация“
 • Франция