Членове

Adina-Ioana VĂLEAN
 • Adina-Ioana VĂLEAN Председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Румъния
 
Benedek JÁVOR
 • Benedek JÁVOR Заместник-председател
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Унгария
 
Daciana Octavia SÂRBU
 • Daciana Octavia SÂRBU Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Румъния
 
Pavel POC
 • Pavel POC Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Чехия
 
Gilles PARGNEAUX
 • Gilles PARGNEAUX Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Франция
 
Marco AFFRONTE
 • Marco AFFRONTE Член
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Италия
 
Margrete AUKEN
 • Margrete AUKEN Член
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Дания
 
Pilar AYUSO
 • Pilar AYUSO Член
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Испания
 
Zoltán BALCZÓ
 • Zoltán BALCZÓ Член
 • Независими членове
 • Унгария
 
Catherine BEARDER
 • Catherine BEARDER Член
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Обединено кралство