Общо търсене

Търсене

ПРОТОКОЛ - Вторник, 16 април 2019 г.

24-04-2019 ENVI_PV(2019)04-16-1 PE638.516v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 16 април 2019 г.

08-04-2019 ENVI_OJ(2019)04-16_1 PE637.556v01-00
ENVI

 

СТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяване на правила за подпомагане за стратегическите планове, които трябва да бъдат изготвени от държавите членки по линия на Общата селскостопанска политика (стратегическите планове по ОСП) и финансирани от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), и за отмяна на Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета

04-04-2019 ENVI_AD(2019)630523 PE630.523v04-00
ENVI

Giovanni LA VIA

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 21 март 2019 г.

01-04-2019 ENVI_PV(2019)03-21-1 PE637.329v01-00
ENVI

 

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 14 март 2019 г.

25-03-2019 ENVI_PV(2019)03-14-1 PE637.233v01-00
ENVI

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 27 февруари 2019 г.

21-03-2019 CJ37_PV(2019)02-27-1 PE636.235v01-00
ENVI DEVE

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 март 2019 г.

20-03-2019 CJ36_PV(2019)03-11-1 PE636.398v01-00
ENVI ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 21 март 2019 г.

15-03-2019 ENVI_OJ(2019)03-21_1 PE637.211v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 11 март 2019 г.

07-03-2019 CJ36_OJ(2019)03-11_1 PE636.302v01-00
ENVI ECON