Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

05-09-2019 ENVI_AD(2019)639770 PE639.770v02-00
ENVI

Pascal CANFIN

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 септември 2019 г. - Четвъртък, 5 септември 2019 г.

04-09-2019 ENVI_OJ(2019)09-04_1 PE640.649v01-00
ENVI

 

БЮДЖЕТНИ ИЗМЕНЕНИЯ Бюджет 2020

28-08-2019 ENVI_AB(2019)640644 PE640.644v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

25-07-2019 ENVI_PV(2019)07-10-1 PE639.851v01-00
ENVI

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 27 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

24-07-2019 ENVI_AM(2019)639804 PE639.804v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

22-07-2019 ENVI_PA(2019)639770 PE639.770v01-00
ENVI

Pascal CANFIN

Краен срок за внасяне на изменения : 23-07-2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 23 юли 2019 г.

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-23_1 PE639.794v01-00
ENVI DEVE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 22 юли 2019 г.

17-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-22_1 PE639.792v01-00
ENVI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

05-07-2019 ENVI_OJ(2019)07-10_1 PE639.686v01-00
ENVI