Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Накратко

Услуги на тематичните отдели (ENVI на фокус)
14-06-2019 Briefing

Policy Departments' Monthly Highlights - April 2019
15-04-2019 Накратко

Study in focus: Sampling points for air quality
02-04-2019 Накратко

What if a simple DNA test could predict your future?
22-03-2019 Накратко

Sampling points for air quality - Representativeness and comparability of measurement in accordance with Directive 2008/50/EC on ambient air quality and cleaner air for Europe
18-03-2019 Проучване

Robots in healthcare: a solution or a problem?
15-03-2019 Задълбочен анализ

European policies on climate and energy towards 2020, 2030 and 2050
05-02-2019 Briefing

Brain: New approach to brain diseases
15-01-2019 Задълбочен анализ

Cardiovascular Diseases and Lifestyle
15-01-2019 Задълбочен анализ

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота