Последни новини

Next FEMM Committee meetings

23-06-2017 - 11:45
picture latest news

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

26-06-2017 15:00 / 18:00 FEMM

Мултимедийна библиотека

22-06-2017 - 10:32
EMPL FEMM Заседание
20-06-2017 - 09:13
FEMM Заседание

Приветствие

Vilija BLINKEVIČIŪTĖ Chair of Committee on Women's Rights and Gender Equality © European Union 2014 - European Parliament

В качеството си на председател на комисията по правата на жените и равенството между половете бих желала сърдечно да приветствам всички посетители на нашия официален уебсайт. Правата на жените и равенството между половете заемат централно място в работата на нашата комисия и се надяваме, че засиленото ни присъствие в мрежата може да предостави на гражданите и на всички заинтересовани от нашата мисия по-добра представа за нашата работа и да допринесе за сближаването ни.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти