Последни новини

Next FEMM Committee meetings

14-03-2018 - 11:57
picture latest news

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

20-03-2018 09:00 / 09:30 LIBE FEMM

Мултимедийна библиотека

08-03-2018 - 09:09
FEMM Заседание
27-02-2018 - 11:25
LIBE FEMM Заседание
20-02-2018 - 11:51
FEMM LIBE Заседание

Приветствие

Interview with Vilija Blinkevičiūtė - FEMM chair

В качеството си на председател на комисията по правата на жените и равенството между половете бих желала сърдечно да приветствам всички посетители на нашия официален уебсайт. Правата на жените и равенството между половете заемат централно място в работата на нашата комисия и се надяваме, че засиленото ни присъствие в мрежата може да предостави на гражданите и на всички заинтересовани от нашата мисия по-добра представа за нашата работа и да допринесе за сближаването ни.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти