Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Wednesday, 4 September 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-04-1 PE641.143v02-00
FEMM

 

  MINUTES - Monday, 23 September 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-23-1 PE641.259v02-00
FEMM

 

  MINUTES - Monday, 30 September 2019

26-11-2019 FEMM_PV(2019)09-30-1 PE643.067v01-00
FEMM

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

23-08-2019 FEMM_PV(2019)07-10-1 PE640.605v01-00
FEMM