committees.publication.wai.showresult
 

2012

 • Women in ICT EN
 • Gender equality in Turkey EN
 • Data for the Evaluation of the European Semester Process for a Gender Equality Perspective EN

2012

 • Gender Equality Policies in the USA EN
 • Abused domestic workers in Europe: the case of au-pairs EN
 • Gender quotas in Management Boards EN
 • Gender Equality in Turkey EN
 • The multi-annual financial framework 2014-2020 from a gender equality perspective EN

2011

 • The Policy on Gender equality in Denmark EN
 • Electoral Gender Quota Systems and their implementation in Europe EN
 • The use of gender in insurance pricing EN
 • The policy on Gender Mainstreaming in Hungary EN
 • Electoral gender quota systems and their implementation in Europe EN
 • Gender equality and Women's Rights in Palestinian territories EN
 • Abused domestic workers in Europe - The case of au pairs EN
 • Gender Aspects of the economic downturn and financial crisis EN
 • Femicide Mexico EN
 • How Could the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) be Implemented in the EU Legal Framework ? EN
 • The state of play on the implementation of the convention on the elimination of all forms of discrimination against Women EN
 • The policy on gender equality in Croatia EN
 • The policy on gender equality in Poland EN
 • The policy on gender equality in Hungary EN
 • How could the CEDAW be implemented in the EU legal framework EN

2010

 • The policy on gender equality in Belgium EN
 • The policy on gender equality in Iceland EN
 • Benefits of Maternity Parental leave in the EU 27 EN
 • Avantages du congé de maternité congé parental dans l'UE 27 FR
 • Fully paid paternity leave of 2 weeks - Impact assessment EN
 • Congé de paternité de 2 semaines intégralement payé - Analyse d'impact FR
 • Fully paid maternity leave of 18 and 20 weeks - Impact assessment EN
 • Congé de maternité entièrement rémunéré de 18 et 20 semaines - Analyse d'impacte FR
 • Costs and benefits of maternity and paternity leave - Workshop FEMM-EMPL EN
 • Proposition of a methodology to determine and quantify the benefits of maternity leave EN
 • Proposition de méthodologie pour déterminer et quantifier les avantages du congé de maternité FR

2009

 • Spanish policy on gender equality EN
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

В качеството си на председател на комисията по правата на жените и равенството между половете бих желал сърдечно да поздравя всички посетители на тази официална уебстраница. Правата на жените и равенството между половете са основните въпроси за нашата комисия и се надяваме, че засиленото ни присъствие в мрежата може да предостави на гражданите на ЕС и на всички заинтересовани от нашата мисия по-добра представа за нашата работа и да допринесе за сближаването ни.
Ще използваме този канал, за да популяризираме допълнително мандата на нашата комисия и нейните постижения посредством информираност и прозрачност за посетителите на сайта. Въпреки множеството успехи във връзка с овластяването на жените, множество проблеми продължават да битуват във всички области на живота (социална, културна, политическа и икономическа). Ние изразяваме всеобщата ни загриженост относно различията в заплащането на мъжете и жените, бедността сред жените, недостатъчния брой жени, участващи във вземането на решения, трафика и насилието срещу жени и деца. Желанието ни е да постигнем промяна и в тази връзка ни е нужна помощта на гражданското общество и всички организации, които допринасят за борбата за равни права.
 
Този сайт е богат източник на информация за нашата дейност и се надяваме, че го намирате удобен за ползване. На Ваше разположение сме, ако считате, че можете да допринесете за сайта, а също така и за съдържанието на нашата работа. Приканваме Ви редовно да посещавате тази уебстраница, където ще откриете последните развития и новини от нашата комисия.
 
Mikael Gustafsson