Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

The professional status of rural women in the EU
27-05-2019 Проучване

Women’s role in peace processes
15-05-2019 Проучване

Briefing on the achievements of the FEMM committee in the area of gender equality during the 2014-2019 term (Briefing + Annex)
15-05-2019 Briefing

Women, Gender Equality and the Energy Transition in the EU
03-05-2019 Проучване

Access to maternal healthcare and midwifery for vulnerable groups in the EU
15-04-2019 Проучване

FEMM Mission to Spain
25-02-2019 Briefing

Women in political decision-making in view of the next European elections
21-02-2019 Проучване

Women's rights in Western Balkans
29-01-2019 Проучване

Implementation of the Daphne programme and other funds aimed at fighting violence against women and girls
15-01-2019 Проучване

FEMM Mission to Italy - 17-19 December 2018
13-12-2018 Briefing