Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 7 януари 2019 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

13-12-2018 - 11:26
REGI Заседание
13-12-2018 - 10:29
CONT Заседание
13-12-2018 - 10:15
EMPL Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове