Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 29 август 2016 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 110 Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT OPINION on General Budget of the European Union for the financial year 2017 – all sections

07-07-2016 AGRI_PA(2016)585709 PE 585.709v01-00
AGRI

Peter JAHR

Краен срок за внасяне на изменения : 22-07-2016

  DRAFT OPINION on the General budget of the European Union for the financial year 2017 - all sections

06-07-2016 AFET_PA(2016)585593 PE 585.593v01-00
AFET

Neena GILL

Краен срок за внасяне на изменения : 19-07-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

06-07-2016 LIBE_PA(2016)585749 PE 585.749v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Краен срок за внасяне на изменения : 24-08-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

04-07-2016 ECON_PA(2016)585727 PE 585.727v01-00
ECON

Markus FERBER

Краен срок за внасяне на изменения : 22-07-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2017 година

01-07-2016 DEVE_PA(2016)585713 PE 585.713v01-00
DEVE

Nirj DEVA

Краен срок за внасяне на изменения : 09-08-2016

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

19-07-2016 - 10:06
AFET Заседание
19-07-2016 - 08:37
AGRI Заседание
14-07-2016 - 15:07
EMIS Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент