Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 23 януари 2017 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 167

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за икономическа координация: годишен обзор на растежа за 2017 г.

05-12-2016 REGI_PA(2016)595492 PE 595.492v01-00
REGI

Krzysztof HETMAN

Краен срок за внасяне на изменения : 15-12-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно европейския семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2017 г.

18-11-2016 CULT_PA(2016)594070 PE 594.070v01-00
CULT

Julie WARD

Краен срок за внасяне на изменения : 12-12-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно Eвропейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2017 г.

14-11-2016 ENVI_PA(2016)593988 PE 593.988v01-00
ENVI

Nuno MELO

Краен срок за внасяне на изменения : 14-12-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно палмовото масло и обезлесяването на тропическите гори

10-11-2016 INTA_PA(2016)592301 PE 592.301v01-00
INTA

Tiziana BEGHIN

Краен срок за внасяне на изменения : 12-12-2016

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2015 година: раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

09-11-2016 REGI_PA(2016)593973 PE 593.973v01-00
REGI

Искра МИХАЙЛОВА

Краен срок за внасяне на изменения : 12-12-2016

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

12-01-2017 - 15:11
JURI Заседание
12-01-2017 - 15:08
LIBE Заседание
12-01-2017 - 15:06
EMIS Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент