Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 5 ноември 2018 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

23-10-2018 - 12:00
ECON TAX3 Заседание
22-10-2018 - 21:34
JURI Заседание
22-10-2018 - 21:03
FEMM Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове