Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 1 юни 2015 г. в Брюксел.

Fisheries agreement with Madagascar on the agenda of the DEVE Committee

Tax evasion, Madagascar fisheries, post-2015 development financing: committee votes

DEVE 26-05-2015 - 13:06

The Development Committee will vote on its report on tax evasion and tax avoidance as challenges for developing countries on 01.06.15. The Committee is also set to vote on its opinion regarding the EU's budget for 2016 and on a fisheries agreement with Madagascar. A debriefing session on the Development Ministers Council of 26.05.15 will be held with European External Action Service Deputy Secretary General, Maciej Popowski.

Mario Monti - Chair of the High Level Group on Own Resources

The international dimension of tax rulings: public hearing with Senator Mario Monti

TAXE 20-05-2015 - 18:48

The Special Committee on Tax Rulings will meet Italian Senator Mario Monti, former Commissioner for Internal Market, Financial Services, Customs and Taxation (1995-1999) and later Commissioner for Competition (1999-2004), during a public hearing on the international dimension of tax rulings. Further discussions will be held with Tove Maria RYDING, Policy and Advocacy Manager, Tax Justice, European Network on Debt and Development . The hearing will take place on 01.06.15.

Graphene

Graphene in Europe: workshop

ITRE ENVI 29-05-2015 - 09:17

The Science and Technology Options Assessment Unit (STOA) will organise a workshop on the development and use of graphene in terms of technology, innovation and industrial competitiveness, on 02.06.15. The debate will focus on the advancement and the innovation potential of graphene and the possible impacts on economy and society. A keynote speech will be held by the 2010 Nobel Prize winner Konstantin Novoselov.

Fact sheets on the European Union

The European Union at a glance: see the Fact Sheets online

Комисии 21-04-2015 - 09:26

The Fact Sheets on the European Union provide an overview of European integration and of Parliament's contribution to that process. They are intended to present non-specialists with a straightforward and brief overview of the EU's institutions and policies, and of the role that Parliament plays in their development. Available in the 23 languages, they cover six main areas: how the European Union works; a citizens' Europe; the internal market; the economic and monetary union; sectoral policies; and the EU's external relations. The online version is reviewed and updated regularly throughout the year.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 90

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г.

16-04-2015 DEVE_PA(2015)554746 PE 554.746v01-00
DEVE

Arne LIETZ

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно проекта на решение на Съвета относно сключването, от името на Европейския съюз, на протокола за определяне на възможностите за риболов и на финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Република Мадагаскар и Европейската общност

14-04-2015 DEVE_PA(2015)554780 PE 554.780v01-00
DEVE

Louis MICHEL

ПРОЕКТОДОКЛАД относно избягването на данъци и данъчните измами като предизвикателства за управлението, социалната закрила и развитието в развиващите се страни

12-03-2015 DEVE_PR(2015)551919 PE 551.919v01-00
DEVE

Elly SCHLEIN

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно мандата за тристранната среща във връзка с проектобюджета за 2016 г.

24-04-2015 IMCO_PA(2015)554943 PE 554.943v02-00
IMCO

Ildikó GÁLL-PELCZ

Краен срок за внасяне на изменения : 12-05-2015

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент № (ЕО) 1007/2009 относно търговията с тюленови продукти

01-04-2015 IMCO_PR(2015)552005 PE 552.005v01-00
IMCO

Cristian-Silviu BUŞOI

Краен срок за внасяне на изменения : 28-04-2015

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

28-05-2015 - 15:08
TRAN Заседание
28-05-2015 - 15:07
ITRE Заседание
28-05-2015 - 14:07
EMPL Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент