Последни новини

TAXE Special Committee  - meeting room

Special Committee on Tax Rulings - mandate, working method and calendar: debate

TAXE 04-03-2015 - 14:38

Following its constitutive meeting of 26.02.15, the Special Committee on Tax Rulings and Other Measures Similar in Nature or Effect will hold a debate regarding its mandate, working method and possible calendar. The Special Committee is meant to look into tax ruling practices as far back as 1991, and review the way the Commission treats state aid in member states, and the extent to which they are transparent about their tax rulings. The meeting will be held on 09.03.15 in Strasbourg.    

Importing minerals from conflict-affected regions

Conflict minerals: due diligence self-certification for importers - committee vote

DEVE 02-03-2015 - 16:56

The Development Committee's opinion regarding the legislative proposal on conflict minerals will be voted on during its meeting of 09.03.15 in Strasbourg. The proposal seeks to establish an EU system of due diligence self-certification for importers of tin, tantalum, tungsten and gold originating in conflict-affected and high-risk areas.

Performance and prospects of Frans Timmermans, First Vice-President designate for Better Regulation, Inter-Institutional Relations, Rule of Law and Charter of Fundamental Rights.

Better regulation, inter-institutional relations: committee debate with Commission

ENVI 02-03-2015 - 17:32

The Committee on Environment, Public Health and Food Safety will meet First Vice-President of the European Commission in charge of Better Regulation, Inter-Institutional Relations, the Rule of Law and the Charter of Fundamental Rights, Frans Timmermans. The aim is to discuss issues related with his portfolio and falling under the responsibility of the Committee. The meeting will take place on 09.03.15 in Strasbourg.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 154

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

06-01-2015 LIBE_PA(2015)546558 PE 546.558v01-00
LIBE

Jan Philipp ALBRECHT

Краен срок за внасяне на изменения : 29-01-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета относно за предоставяне на макрофинансова помощ на Украйна

11-02-2015 AFET_PA(2015)549224 PE 549.224v01-00
AFET

Jacek SARYUSZ-WOLSKI

Краен срок за внасяне на изменения : 26-02-2015

ПРОЕКТ НА МЕЖДИНЕН ДОКЛАД относно предложението за регламент на Съвета за създаване на Европейска прокуратура

16-01-2015 LIBE_PR(2015)546675 PE 546.675v01-00
LIBE

Monica MACOVEI

Краен срок за внасяне на изменения : 02-02-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Съюза за самостоятелно сертифициране на отговорни вносители на калай, волфрам и тантал, на рудите на тези метали и на злато с произход от засегнати от конфликти и високорискови зони в рамките на надлежната проверка на веригата на доставки

18-12-2014 AFET_PA(2014)544315 PE 544.315v01-00
AFET

Reinhard BÜTIKOFER

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2015

ПРОЕКТОДОКЛАД относно прилагането на общата политика за сигурност и отбрана (въз основа на годишния доклад на Съвета до Европейския парламент относно общата външна политика и политика на сигурност)

16-12-2014 AFET_PR(2014)544334 PE 544.334v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Краен срок за внасяне на изменения : 28-01-2015

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

05-03-2015 - 10:05
DEVE Заседание
05-03-2015 - 09:21
FEMM Заседание
05-03-2015 - 09:05
EMPL Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент