Последни новини

REGI at vote © European Union, EP

Jobs and growth for economic, social and territorial cohesion: committee vote

REGI 27-04-2015 - 10:58

The Committee on Regional Development will vote on the non-legislative report on promoting economic, social and territorial cohesion in the EU by means of investment for jobs and growth. It looks at the Commission's 6th Cohesion report on the effect of cohesion policy investments between 2007 and 2012. The Committee will also vote on its opinion regarding an integrated approach to cultural heritage for Europe. The meeting will be held on 05.05.15.

EU neighbourhood policy

The European Neighbourhood Policy: meeting with national parliaments

AFET 28-04-2015 - 15:56

Members from the Committee on Foreign Affairs will discuss the European Neighbourhood Policy together with their national counterparts and with Commissioner for European Neighbourhood Policy and Enlargement Negotiations, Johannes Hahn, on 05.05.13. The Committee's non-legislative report on the same topic will also be looked at. A public hearing on the security strategy for Libya will be held on the same day.

Veterinary medecine

Medicines for human and veterinary use: committee debates

ENVI 28-04-2015 - 17:09

The report on veterinary medicinal products will be discussed by the Committee on Environment, Public Health and Food Safety on 06.05.15. The aim of the proposed legislation is to ensure a high level of public health protection, high standards of quality and safety, and an optimally functioning internal market. The Committee will also discuss the legislative report on authorising and supervising medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency.

ECON-AFCO hearing

Economic governance - institutional aspects and role of the Eurogroup: hearing

AFCO ECON 30-04-2015 - 11:25

The institutional aspects of the new rules on economic governance will be discussed during a public hearing with experts organised jointly by the Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Economic and Monetary Affairs. The role of the Eurogroup in the economic governance framework and the institutional aspects of governance of the Eurozone by the Eurogroup will also be looked at. The hearing will be held in Brussels on 05.05.15.

Poster of CONT-BUDG hearing on Own resources system

Control challenges in the EU's own resources system: hearing

CONT BUDG 20-04-2015 - 11:22

The Committee on Budgetary Control and the Committee on Budgets will hold a joint hearing on control challenges in the EU's own resources system. The purpose is to examine the control aspects of the GNI (gross national income) and VAT (value added tax) own resources system. The debates will focus particularly on the way own resources are collected. The hearing will be held on 05.05.15 in Brussels.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 138

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно използването на резервационни данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на престъпления, свързани с тероризъм, и на тежки престъпления

09-03-2015 AFET_PA(2015)549344 PE 549.344v01-00
AFET

Arnaud DANJEAN

Краен срок за внасяне на изменения : 18-03-2015

ПРОЕКТОДОКЛАД относно настоящата политическа ситуация в Афганистан

06-03-2015 AFET_PR(2015)551777 PE 551.777v01-00
AFET

Sabine LÖSING

Краен срок за внасяне на изменения : 08-04-2015

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта на решение на Съвета за сключване на протокол към Споразумението за партньорство и сътрудничество между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Република Азербайджан, от друга страна, относно Рамково споразумение между Европейския съюз и Република Азербайджан за общите принципи за участието на Република Азербайджан в програми на Съюза

06-03-2015 AFET_PR(2015)549452 PE 549.452v01-00
AFET

Anneli JÄÄTTEENMÄKI

Краен срок за внасяне на изменения : 01-04-2015

ПРОЕКТОДОКЛАД Относно стратегическото военно положение в Черноморския басейн след незаконното анексиране на Крим от Русия

06-03-2015 AFET_PR(2015)546620 PE 546.620v03-00
AFET

Ioan Mircea PAȘCU

Краен срок за внасяне на изменения : 25-03-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно последващите действия във връзка с Европейската гражданска инициатива „Право на вода“ (Right2Water; R2W)

06-03-2015 PETI_PA(2015)551864 PE 551.864v01-00
PETI

Margrete AUKEN

Излъчвания за деня

08:30 / 12:30 AFET
09:00 / 12:30 TRAN
09:00 / 11:30 AGRI
09:00 / 12:15 CULT
09:00 / 12:30 AFCO ECON
09:00 / 12:30 PETI
09:00 / 12:30 TAXE
10:00 / 11:00 CONT
10:00 / 12:30 REGI
15:00 / 18:30 AFET
15:00 / 18:30 CONT BUDG
15:00 / 18:30 TRAN
15:00 / 18:30 AGRI
15:00 / 18:30 AFCO
15:00 / 18:30 PETI
15:00 / 18:30 TAXE

Мултимедийна библиотека

27-04-2015 - 19:08
ENVI Заседание
27-04-2015 - 19:05
CULT Заседание
23-04-2015 - 15:06
IMCO Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент