Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 2 септември 2019 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

25-07-2019 - 09:03
LIBE Заседание
24-07-2019 - 15:06
TRAN Заседание
24-07-2019 - 15:02
LIBE Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове