Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 291

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2019 година

18-06-2018 ITRE_PA(2018)623785 PE 623.785v01-00
ITRE

Jens GEIER

Краен срок за внасяне на изменения : 05-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно минималните стандарти за малцинствата в ЕС

28-05-2018 CULT_PA(2018)622179 PE 622.179v01-00
CULT

Andrea BOCSKOR

Краен срок за внасяне на изменения : 22-06-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз

24-05-2018 JURI_PA(2018)621111 PE 621.111v01-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

Краен срок за внасяне на изменения : 29-06-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно ролята на финансовото участие на работниците и служителите за създаването на работни места и за реинтеграцията на безработните лица на пазара на труда

18-05-2018 EMPL_PR(2018)622074 PE 622.074v01-00
EMPL

Renate WEBER

Краен срок за внасяне на изменения : 14-06-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно разгръщането на инфраструктура за алтернативни горива в Европейския съюз: време за действие!

14-05-2018 TRAN_PR(2018)621006 PE 621.006v01-00
TRAN

Ismail ERTUG

Краен срок за внасяне на изменения : 14-06-2018

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

13-09-2018 - 09:15
BUDG Заседание
13-09-2018 - 08:37
ENVI Заседание
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове