Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 25 февруари 2019 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-02-2019 - 09:05
PETI Заседание
21-02-2019 - 09:05
IMCO Заседание
20-02-2019 - 15:58
IMCO Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове