Последни новини

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

10-10-2019 - 09:31
JURI ITRE CULT IMCO Изслушване
08-10-2019 - 18:34
ENVI TRAN ITRE Заседание
08-10-2019 - 15:03
AFET DEVE Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове