Последни новини

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

11-02-2019 - 20:30
TAX3 Заседание
11-02-2019 - 19:00
LIBE Заседание
07-02-2019 - 12:22
DEVE Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове