Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 23 септември 2019 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

16-09-2019 - 19:08
ECON Заседание
16-09-2019 - 19:02
LIBE Заседание
12-09-2019 - 14:04
LIBE Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове