Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 24 септември 2018 г. в Брюксел.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 291

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Бахамската общност за изменение на Споразумението между Европейската общност и Бахамската общност за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616766 PE 616.766v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Краен срок за внасяне на изменения : 26-02-2018

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Сейшели за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Сейшели за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616764 PE 616.764v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Краен срок за внасяне на изменения : 26-02-2018

ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА относно предложението за решение на Съвета за сключване на Споразумението между Европейския съюз и Република Мавриций за изменение на Споразумението между Европейската общност и Република Мавриций за отмяна на визовия режим за краткосрочно пребиваване

02-02-2018 LIBE_PR(2018)616734 PE 616.734v01-00
LIBE

Emilian PAVEL

Краен срок за внасяне на изменения : 26-02-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ Годишен доклад относно изпълнението на общата политика за сигурност и отбрана

07-08-2018 AFCO_PA(2018)626722 PE 626.722v01-00
AFCO

Paulo RANGEL

Краен срок за внасяне на изменения : 06-09-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно намаляването на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда

13-07-2018 AGRI_PA(2018)623923 PE 623.923v01-00
AGRI

Bronis ROPĖ

Краен срок за внасяне на изменения : 31-08-2018

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

13-09-2018 - 09:15
BUDG Заседание
13-09-2018 - 08:37
ENVI Заседание
10-09-2018 - 20:22
TAX3 Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове