Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 21 ноември 2019 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

18-11-2019 - 17:26
AFET SEDE Заседание
18-11-2019 - 17:21
AFET Заседание
18-11-2019 - 16:00
AGRI Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове