Последни новини

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

17-10-2019 - 10:07
ITRE Заседание
17-10-2019 - 09:09
CONT Заседание
14-10-2019 - 17:37
AFET Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове