Последни новини

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

14-10-2019 - 17:37
AFET Заседание
14-10-2019 - 16:39
AFET DEVE Заседание
14-10-2019 - 16:05
BUDG Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове