Последни новини

Different species of fish

Multiannual plan for multispecies: vote. Driftnet fisheries ban: debate

PECH 26-03-2015 - 10:49

Following a Commission proposal for a total ban on driftnet fisheries, the Committee on Fisheries will discuss alternative solutions based on a recent study by the Institute of Marine Sciences in Italy during its meeting of 30.03.15. The Committee will then vote on the legislative report on the multiannual management plan for multispecies of the Baltic Sea on 31.01.15. It sets management targets for cod, sprat and herring in order to achieve a better management of the stocks as they interact.

Vote

Presumption of innocence, TTIP negotiations, smart borders package: votes

LIBE 30-03-2015 - 09:06

The legislative report on strengthening aspects of the presumption of innocence and of the right to be present at trial in criminal proceedings will be voted on by the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs on 31.03.15. It will also vote on its opinion regarding the TTIP negotiations, and the questions for oral answer by the Commission and the Council regarding the smart borders legislative package - which aims to improve the management of the EU external borders.

Pilot Projects and Preparatory Actions: 2009-2013

Revision of the MFF 2014-2020 regulation: committee vote

BUDG 27-03-2015 - 11:35

The Committee on Budgets will vote on its report regarding the consent to a Commission proposal to revise the Multiannual Financial Framework (MFF) regulation 2014-2020. If approved, the proposed adjustment of the MFF ceilings will make it possible to transfer 21 billion euro in unused funding due to the late adoption of new rules or programmes under shared management, to the 2015 budget. The final vote on this revision is scheduled for Parliament's plenary sitting of 15.04.15.

Daniele Nouy, ECB supervisory chair

The Single Supervisory Mechanism: public hearing on the ECB's first annual report

ECON 30-03-2015 - 09:57

The Committee on Economic and Monetary Affairs will meet the Chair of the European Central Bank's Supervisory Board, Danièle Nouy, for a public hearing in the framework of the Single Supervisory Mechanism (SSM). The SSM is one of the constituent elements of a European banking union. The hearing will take place on 31.03.15 during which Ms Nuoy will present the ECB's first annual report on the SSM. On 31.03, Members are also due to vote on the draft report "Indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts" (Rapporteur: C. van Nieuwenhuizen, ALDE).

Border control

Development assistance: vote. Dealing with Ebola, Vanuatu, migration: debates

DEVE LIBE 25-03-2015 - 15:40

The Development Committee will discuss ways of dealing with the consequences of the Ebola outbreak, EU budget support, financing for development and relief efforts for Vanuatu following cyclone PAM, on 31.03.15. It will vote on the EU Member States' commitment to dedicate 0.7% of the Gross National Income to development assistance on 01.04.15. It will also look at the nexus between development and migration during a joint meeting with the Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 133

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (TTIP)

18-12-2014 ENVI_PA(2014)544393 PE 544.393v01-00
ENVI

Bart STAES

Краен срок за внасяне на изменения : 05-02-2015

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА ЗА ВТОРО ЧЕТЕНЕ относно позицията на Съвета на първо четене с оглед на приемането на директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 94/62/ЕО по отношение на намаляване на потреблението на леки пластмасови пликове за покупки

12-03-2015 ENVI_PR(2015)551928 PE 551.928v01-00
ENVI

Margrete AUKEN

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно настоящата политическа ситуация в Афганистан

19-02-2015 FEMM_PA(2015)549341 PE 549.341v01-00
FEMM

Мария ГАБРИЕЛ

Краен срок за внасяне на изменения : 11-03-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно инвестиции за работни места и икономически растеж насърчаване на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз

17-02-2015 FEMM_PA(2015)549256 PE 549.256v02-00
FEMM

Julie GIRLING

Краен срок за внасяне на изменения : 05-03-2015

ПРОЕКТОПРЕПОРЪКА относно проекта за решение на Съвета за сключване от името на Европейския съюз и на неговите държави членки на Протокола към Споразумението за партньорство и сътрудничество за установяване на партньорство между Европейските общности и техните държави членки, от една страна, и Руската федерация, от друга страна, с оглед на присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз

12-02-2015 AFET_PR(2015)549251 PE 549.251v01-00
AFET

Gabrielius LANDSBERGIS

Краен срок за внасяне на изменения : 03-03-2015

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

30-03-2015 - 15:04
TAXE ECON Заседание
26-03-2015 - 15:06
REGI Заседание
26-03-2015 - 09:29
DROI Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент