Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 2 февруари 2015 г. в Брюксел.

8th legislature AFET Committee Meeting

Syria: committee debate with UN Special Envoy

AFET 30-01-2015 - 09:19

The Committee on Foreign Affairs will meet UN Special Envoy for Syria, Staffan de Mistura to discuss the latest developments in the country. Appointed as Special Envoy in July 2014, de Mistura has previously served as Special Representative in Iraq (2007-2009) and in Afghanistan (2010-2011). The meeting will take place on 02.02.15.

European Parliamentary Week 3-4 february 2015

European Parliamentary Week: European Semester, stability, coordination, governance

BUDG ECON EMPL 29-01-2015 - 14:28

An inter-parliamentary meeting on the European Semester Cycles 2014 and 2015 and focussing on the priorities for the next Semester Cycle will be held within the framework of the European Parliamentary Week on 03-04.02.15.  The event includes meetings organised by the Committees on Economics and Monetary Affairs, on Employment and Social Affairs, and on Budgets. A conference dealing with the Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union will also be held.

Committee Meeting

EU-UN cooperation: committee debate with UN Deputy Secretary-General

AFET DEVE 30-01-2015 - 09:56

The Committee on Foreign Affairs and the Committee on Development will hold a joint debate with UN Deputy Secretary-General Jan Eliasson to discuss EU-UN cooperation and other current priorities. Eliasson's tasks include supporting the UN Secretary-General in profiling the organisations' role in the economic and social spheres, including its efforts in development policy and development assistance. The meeting will take place on 02.02.15.

Transatlantic Trade and Investment Partnership - key Policy Department studies

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP): key studies

Комисии 30-01-2015 - 10:10

The magnitude of the transatlantic economic exchange and the chance to boost growth and create jobs provided the initial impetus for launching talks on the TTIP. Parliament has supported negotiations while expressing caution about several sensitive issues. Papers produced by the policy departments have addressed these and other issues, including the potential implications on EU Member States, the US Congress's view of the Partnership, and its impact on areas such as employment and agriculture.

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 102

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно Европейския семестър за координация на икономическите политики: годишен обзор на растежа за 2015 г.

05-01-2015 BUDG_PA(2015)546556 PE 546.556v01-00
BUDG

Jean ARTHUIS

Краен срок за внасяне на изменения : 26-01-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на агенциите на Европейския съюз за финансовата 2013 година: резултати от дейността, финансово управление и контрол

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541435 PE 541.435v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Краен срок за внасяне на изменения : 13-01-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013 година, раздел III – Комисия и изпълнителни агенции

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541395 PE 541.395v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Краен срок за внасяне на изменения : 13-01-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Евроюст за финансовата 2013 година

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541393 PE 541.393v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Краен срок за внасяне на изменения : 13-01-2015

ПРОЕКТОСТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейската агенция за оперативното управление на широкомащабни информационни системи в областта на свободата, сигурността и правосъдието за финансовата 2013 година

08-12-2014 LIBE_PA(2014)541392 PE 541.392v01-00
LIBE

Sylvie GUILLAUME

Краен срок за внасяне на изменения : 13-01-2015

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

29-01-2015 - 15:16
EMPL Заседание
29-01-2015 - 15:13
ENVI Заседание
29-01-2015 - 09:12
ENVI Заседание

Помирителна процедура и процедура за съвместно вземане на решение

Помирителната процедура е третият и последен етап от обикновената законодателна процедура (ОЗП) (известна още като „процедура на съвместно вземане на решение“).

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент