Последни новини

Текстове, предложени за гласуване на заседанията на комисиите


Резултат(и) : 212

ПРОЕКТОДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2016 година, раздел I ‒ Европейски парламент

29-01-2018 CONT_PR(2018)612130 PE 612.130v01-00
CONT

Derek VAUGHAN

Краен срок за внасяне на изменения : 01-03-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Осмия, Деветия, Десетия и Единадесетия европейски фонд за развитие за финансовата 2016 година

29-01-2018 CONT_PR(2018)612030 PE 612.030v01-00
CONT

Barbara KAPPEL

Краен срок за внасяне на изменения : 01-03-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Агенцията за снабдяване към Евратом за финансовата 2016 година

08-02-2018 CONT_PR(2018)613457 PE 613.457v02-00
CONT

Bart STAES

Краен срок за внасяне на изменения : 01-03-2018

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета на Европейския орган за ценни книжа и пазари за финансовата 2016 година

05-02-2018 CONT_PR(2018)613465 PE 613.465v02-00
CONT

Bart STAES

Краен срок за внасяне на изменения : 01-03-2018

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно укрепването на икономическото, социалното и териториалното сближаване в Европейския съюз: 7-ми доклад на Европейската комисия

05-02-2018 CULT_PA(2018)616606 PE 616.606v02-00
CULT

Mircea DIACONU

Краен срок за внасяне на изменения : 27-02-2018

Излъчвания за деня

Гледайте заседанията на комисии на живо

Мултимедийна библиотека

14-03-2018 - 14:06
ENVI Заседание
12-03-2018 - 20:48
PEST Заседание
12-03-2018 - 19:36
AFET Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове