Последни новини

Следваща седмица за работа по комисии 8 юли 2019 г. в Брюксел.

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

05-06-2019 - 13:31
BUDG Заседание
29-05-2019 - 11:41
AFET Заседание
17-04-2019 - 14:40
DEVE AFET Заседание

Обикновена законодателна процедура

Обикновената законодателна процедура се използва в общия случай за приемане на законодателство на равнището на Европейския съюз.

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Делегираните актове

Междуинституционален регистър на делегираните актове