График на заседанията

Тук можете да видите свързаните с дейностите на комисията бъдещи заседания, по тип заседание. Също така е на разположение и дългосрочен календар.

За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

15-01-2020

09:00

Страсбург : PFL - F-01301

+ с политическите групи

+ Coordinators' preparatory meeting

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

22-01-2020

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

22-01-2020

14:30

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

23-01-2020

09:00

Брюксел : JAN - 4Q1

+ Редовно заседание

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

17-02-2020

15:00

Брюксел : ASP - A3G-3

+ Редовно заседание

18-02-2020

09:00

Брюксел : ASP - A3G-3

+ Редовно заседание

18-02-2020

14:30

Брюксел : ASP - A3G-3

+ Редовно заседание

Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите

18-03-2020

09:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

18-03-2020

14:30

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

19-03-2020

09:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

19-03-2020

14:00

Брюксел : JAN - 6Q2

+ Редовно заседание

Графици на комисията