Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 1 април 2019 г. - Вторник, 2 април 2019 г.

19-03-2019 IMCO_OJ(2019)04-01_1 PE637.249v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 март 2019 г.

22-02-2019 IMCO_OJ(2019)03-04_1 PE636.140v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 20 февруари 2019 г.

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE634.721v01-00
JURI IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 20 февруари 2019 г. - Четвъртък, 21 февруари 2019 г.

05-02-2019 IMCO_OJ(2019)02-20_1 PE634.711v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 21 януари 2019 г. - Вторник, 22 януари 2019 г.

21-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-21_1 PE632.773v02-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 29 януари 2019 г.

15-01-2019 IMCO_OJ(2019)01-29_1 PE632.905v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 22 януари 2019 г.

07-01-2019 CJ33_OJ(2019)01-22_1 PE632.770v01-00
INTA IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 6 декември 2018 г.

23-11-2018 IMCO_OJ(2018)12-06_1 PE630.652v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 21 ноември 2018 г. - Четвъртък, 22 ноември 2018 г.

07-11-2018 IMCO_OJ(2018)11-21_1 PE629.768v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 5 ноември 2018 г.

16-10-2018 IMCO_OJ(2018)11-05_1 PE629.424v01-00
IMCO