Последни новини

02-09-2015 - 16:25
Latest news

Акценти

Vote on General budget and on the promotion of Tourism in Europe

01-09-2015 - 14:43
Image with a button saying vote

Полезни документи

Следващи излъчвания

03-09-2015 09:00 / 12:30 IMCO

Мултимедийна библиотека

16-07-2015 - 09:13
IMCO Заседание
15-07-2015 - 15:06
IMCO Заседание

Приветствие

Vicky Ford

Комисията IMCO носи отговорност за законодателния надзор и контрола по отношение на правилата на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги, свободното движение на специалисти, политиката в областта на митниците, стандартизацията и икономическите интереси на потребителите. Членовете на комисията работят за намаляването на пречките пред търговията като част от икономиката и за опростяването на законодателството за насърчаване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар, като същевременно се грижат за интересите на потребителите в голям брой сектори.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки