Последни новини

22-03-2017 - 16:49
picture latest news

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

15:00 / 15:45 ITRE IMCO
16:00 / 18:30 IMCO

Мултимедийна библиотека

22-03-2017 - 10:20
IMCO Заседание
22-03-2017 - 09:04
IMCO JURI Заседание
27-04-2016 - 20:14
IMCO Заседание

Приветствие

Vicky Ford

Комисията IMCO носи отговорност за законодателния надзор и контрола по отношение на правилата на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги, свободното движение на специалисти, политиката в областта на митниците, стандартизацията и икономическите интереси на потребителите. Членовете на комисията работят за намаляването на пречките пред търговията като част от икономиката и за опростяването на законодателството за насърчаване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар, като същевременно се грижат за интересите на потребителите в голям брой сектори.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки