Последни новини

19-04-2018 - 15:58
The phrase Latest News on a lined index card pinned to a cork bulletin board

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

23-04-2018 15:00 / 16:30 IMCO
23-04-2018 16:30 / 17:30 INTA IMCO
24-04-2018 09:00 / 12:30 IMCO
24-04-2018 14:30 / 16:30 IMCO

Мултимедийна библиотека

22-03-2018 - 09:10
IMCO Заседание
21-03-2018 - 14:36
IMCO Заседание
21-03-2018 - 10:04
IMCO Заседание

Приветствие

Interview with Anneleen VAN BOSSUYT- IMCO chair

Комисията IMCO носи отговорност за законодателния надзор и контрола по отношение на правилата на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги, свободното движение на специалисти, политиката в областта на митниците, стандартизацията и икономическите интереси на потребителите. Членовете на комисията работят за намаляването на пречките пред търговията като част от икономиката и за опростяването на законодателството за насърчаване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар, като същевременно се грижат за интересите на потребителите в голям брой сектори.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки