Последни новини

05-12-2016 - 17:15
picture latest news

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

26-01-2017 09:00 / 12:30 IMCO
26-01-2017 09:00 / 10:00 ITRE IMCO
26-01-2017 15:00 / 18:30 IMCO

Мултимедийна библиотека

09-12-2016 - 14:47
IMCO Заседание
09-12-2016 - 09:27
IMCO Заседание

Приветствие

Vicky Ford

Комисията IMCO носи отговорност за законодателния надзор и контрола по отношение на правилата на ЕС в областта на свободното движение на стоки и услуги, свободното движение на специалисти, политиката в областта на митниците, стандартизацията и икономическите интереси на потребителите. Членовете на комисията работят за намаляването на пречките пред търговията като част от икономиката и за опростяването на законодателството за насърчаване на конкурентоспособността в рамките на единния пазар, като същевременно се грижат за интересите на потребителите в голям брой сектори.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки