Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Wednesday, 6 November 2019 - Thursday, 7 November 2019

18-11-2019 IMCO_PV(2019)11-06-1 PE643.098v01-00
IMCO

 

  DRAFT OPINION on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 715/2007 on type approval of motor vehicles with respect to emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 5 and Euro 6) and on access to vehicle repair and maintenance information

15-11-2019 IMCO_PA(2019)643178 PE643.178v01-00
IMCO

Anna CAVAZZINI

Краен срок за внасяне на изменения : 11-12-2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г.

12-11-2019 IMCO_OJ(2019)12-04_1 PE643.177v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 14 ноември 2019 г.

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Време за законодателен контрол относно изпълнението на Регламент (ЕС) № 2018/1807 за свободното движение на нелични данни

28-10-2019 IMCO_CM(2019)642999 PE642.999v01-00
IMCO

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП Време за законодателен контрол относно прилагането на Директивата за радиосъоръженията (2014/53/ЕС)

28-10-2019 IMCO_CM(2019)643000 PE643.000v01-00
IMCO

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 8 октомври 2019 г.

17-10-2019 IMCO_PV(2019)10-07-1 PE641.424v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г.

17-10-2019 IMCO_OJ(2019)11-06_1 PE642.915v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 10 октомври 2019 г.

10-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_2 PE641.444v01-00
ITRE IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 10 октомври 2019 г.

09-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_1 PE641.427v01-00
ITRE IMCO