Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 25 септември 2019 г. - Четвъртък, 26 септември 2019 г.

25-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-25_1 PE641.098v02-00
IMCO

 

  MINUTES - Monday, 2 September 2019 - Tuesday, 3 September 2019

18-09-2019 IMCO_PV(2019)09-02-1 PE641.150v01-00
IMCO

 

СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

03-09-2019 IMCO_AD(2019)639801 PE639.801v03-00
IMCO

Svenja HAHN

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 септември 2019 г. - Вторник, 3 септември 2019 г.

02-09-2019 IMCO_OJ(2019)09-02_1 PE639.882v02-00
IMCO

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 24 юли 2019 г.

28-08-2019 IMCO_PV(2019)07-24-1 PE639.849v01-00
IMCO

 

ИЗМЕНЕНИЯ 1 - 29 - Проект на становище Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

25-07-2019 IMCO_AM(2019)639809 PE639.809v01-00
IMCO

Svenja HAHN

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

22-07-2019 IMCO_PA(2019)639801 PE639.801v02-00
IMCO

Svenja HAHN

Краен срок за внасяне на изменения : 25-07-2019

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

12-07-2019 IMCO_PV(2019)07-10-1 PE639.741v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

06-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-10_1 PE639.690v01-00
IMCO