Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

24-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-24_1 PE639.756v02-00
IMCO

 

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

12-07-2019 IMCO_PV(2019)07-10-1 PE639.741v01-00
IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

06-07-2019 IMCO_OJ(2019)07-10_1 PE639.690v01-00
IMCO

 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ Подготвителен документ за проект на становище относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Dita CHARANZOVÁ