Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Проучване

Contribution to Growth: Consumer Protection - Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Проучване

Contributing to Growth: European Digital Single - Market Delivering improved rights for citizens and businesses
15-05-2019 Проучване

Contribution to Growth: Free movement of services and freedom of establishment Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Проучване

Free movement of services and freedom of establishment: European Public Procurement Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-05-2019 Briefing

Contribution to Growth: Delivering economic benefits for citizens and businesses
07-05-2019 Накратко

Contribution to Growth: Legal Aspects of Protecting European Consumers
15-04-2019 Проучване

Contribution to Growth: Free Movements of Goods - Delivering Economic Benefits for Citizens and Businesses
15-03-2019 Задълбочен анализ

Contribution to Growth: Customs union Delivering improved rights for European citizens and businesses
15-03-2019 Задълбочен анализ

Contribution to Growth: The Single Market for Services. Delivering Economic benefits for citizens and businesses
15-02-2019 Проучване

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота