Работни документи


Работните документи представляват документи, свързани с изготвянето на доклади или становища. Форматът на работните документи често се използва от комисиите за публикуване на изложението на мотивите за техния доклад.
Използвайте функцията търсене за всички налични работни документи.

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ Подготвителен документ за проект на становище относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

25-06-2019 IMCO_DT(2019)638786 PE638.786v01-00
IMCO

Svenja HAHN