Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Wednesday, 2 October 2019

14-10-2019 INTA_PV(2019)10-02-1 PE641.379v01-00
INTA

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 2 септември 2019 г. - Вторник, 3 септември 2019 г.

11-09-2019 INTA_PV(2019)09-02-1 PE641.084v02-00
INTA

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 23 юли 2019 г.

25-07-2019 INTA_PV(2019)07-23-1 PE639.820v01-00
INTA

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

22-07-2019 INTA_PV(2019)07-10-1 PE639.773v01-00
INTA