Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

Policy Departments' Monthly Highlights - September 2019
16-09-2019 Накратко

Balanced and fairer world trade defence: EU, US and WTO perspectives
29-05-2019 Проучване

Trade negotiations with Australia and New Zealand
03-05-2019 Проучване

EU investment protection after the ECJ Opinion on Singapore: Questions of competence and coherence
25-03-2019 Проучване

Parliamentary scrutiny of trade policies across the western world
25-03-2019 Проучване

Policy Departments' Monthly Highlights - January 2019
14-01-2019 Накратко

Policy Departments' Monthly Highlights - November 2018
12-11-2018 Накратко

Finding the right balance across EU FTAs: benefits and risks for EU economic sectors
17-10-2018 Проучване

Consequences of US trade policy on EU-US trade relations and the global trading system
17-10-2018 Проучване

The EU - Japan Economic Partnership Agreement
28-09-2018 Проучване