Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 22 януари 2020 г. - Четвъртък, 23 януари 2020 г.

22-01-2020 ITRE_OJ(2020)01-22_1 PE646.800v02-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г.

02-12-2019 ITRE_OJ(2019)12-04_3 PE644.845v01-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г. - Четвъртък, 5 декември 2019 г.

28-11-2019 ITRE_OJ(2019)12-04_1 PE644.778v01-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 4 декември 2019 г.

26-11-2019 CJ05_OJ(2019)12-04_1 PE644.780v01-00
TRAN ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

11-11-2019 ITRE_OJ(2019)11-11_1 PE643.068v02-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 14 ноември 2019 г.

08-11-2019 IMCO_OJ(2019)11-14_1 PE643.107v01-00
ITRE IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 10 октомври 2019 г.

10-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_2 PE641.444v01-00
ITRE IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 10 октомври 2019 г.

09-10-2019 IMCO_OJ(2019)10-10_1 PE641.427v01-00
ITRE IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 17 октомври 2019 г.

09-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-17_1 PE641.439v01-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 8 октомври 2019 г.

04-10-2019 ITRE_OJ(2019)10-08_1 PE641.377v01-00
ITRE IMCO ECON