Начална страница

 
Последни новини
 
ITRE latest news

 
Work in progress: ITER listing (updated weekly)
 
Newsletter:  Issue 4/2014 - Previous issues
If you wish to subscribe, send us an email with "Newsletter" as subject
 
Latest studies: 

 
Допълнителна информация
 
 
Акценти
 
"One of Us" Citizens’ Initiative – Public Hearing, 10.04.2014

A public hearing on the European Citizens’ Initiative "One of Us" will be organised on 10.04.2014 in the European Parliament’s premises in Brussels, room JAN 4Q2, from 09.00 to 12.30.
 
The initiative asks the EU to prohibit the financing of activities which presuppose the destruction of human embryos, especially in the areas of research, development aid and public health.
 
The event is organised jointly by the Committee on Development, the Committee on Industry, Research and Energy and the Committee on Legal Affairs, in association with the Petitions Committee.
 
Deadline for registration: 06.04.2014.
 
For more information contact us: ECI.Hearing.OneOfUs@ep.europa.eu

   
 
Последни прессъобщения
Вж. Всичко  
PETI DEVE JURI ITRE 09-04-2014 - 15:13  

The “One of Us” European Citizens’ Initiative campaign to ban EU funding for activities that “presuppose the destruction of human embryos” will get a public hearing in the European Parliament on Thursday 10 April at 09.00. Its petition has been signed by 1.7 million EU citizens.

Представяне и правомощия
 
Комисията отговаря за:
 
  1. промишлената политика на Съюза и прилагането на нови технологии, включително мерките във връзка с малките и средни предприятия;
  2. изследователската политика на Съюза, включително разпространяването и използването на резултатите от изследвания;
  3. политиката в областта на космическото пространство;
  4. дейностите на Съвместния център за научни изследвания и на Централното бюро за ядрени измервания, както и JET, ITER и други проекти в същата област;
  5. мерките на Общността в областта на енергийната политика като цяло, сигурността на енергийните доставки и енергийната ефективност, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на енергийната инфраструктура;
  6. Договора за Евратом и Агенцията за доставки на Евратом; ядрената безопасност, извеждането от експлоатация на производствени мощности и унищожаването на отпадъци в ядрения сектор;
  7. информационното общество и информационните технологии, включително изграждането и развитието на трансевропейски мрежи в сектора на телекомуникационната инфраструктура.
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Добре дошли на интернет сайта на комисията по промишленост, изследвания и енергетика!
 
До следващите избори членовете на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (ITRE) ще продължат да дават своя принос за определяне на политиките и дългосрочната законодателна рамка за по-добра и по-конкурентоспособна Европа.
 
ITRE ще се занимава със законодателните предложения в областта на изследванията. Политиката на ЕС в областта на изследванията  предстои да бъде преработена през следващите години, за да се справи с новите предизвикателства. Конкуренцията при телекомуникационните услуги ще се увеличи и цените за потребителите ще падат.
 
Във важната област на енергетиката Европа трябва да се изправи пред своите слабости и да намери решения. Плащат се огромни суми за вноса на нефт и газ. Важно е да има енергия и тя да бъде достъпна за гражданите и промишлеността. Енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и намаляването на емисиите от парникови газове също са проблеми, които трябва да бъдат решени.
 
Новите разработки и иновациите, включително в областта на интернет и телекомуникационните технологии, могат да играят важна роля за гражданите и промишлеността.
 
Необходима ни е помощта на гражданите, за да бъдем ефективни и да вземаме най-добрите решения за гражданите, както и обмен на информация с представители на гражданското общество. Единствено постоянният диалог ще ни позволи да намерим правилното равновесие между различните позиции. Целта на този интернет сайт е да предоставя информация за работата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика.
 
Амалия Сартори