Последни новини

12-06-2018 - 16:52
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

19-06-2018 10:00 / 12:30 ITRE
19-06-2018 14:30 / 18:30 ITRE

Мултимедийна библиотека

04-06-2018 - 17:38
JURI AFCO ITRE LIBE Заседание
17-05-2018 - 15:06
ITRE Заседание
16-05-2018 - 14:35
ITRE Заседание

Приветствие

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Като поддържа реиндустриализацията като своя основна цел, комисията ITRE ще има четири приоритетни области, върху които да се съсредоточи.

Преди всичко, трябва да гарантираме, че правната и икономическата рамка на ЕС дава възможност на европейския промишлен сектор да става по-иновативен. Това ще изиска адаптиране и мобилизиране на програмите на ЕС в областта на изследванията и развойната дейност и образованието, така че те ефективно да отговарят на действителните потребности на промишлеността.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки