Последни новини

21-04-2017 - 13:08
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

25-04-2017 10:00 / 12:30 ITRE
25-04-2017 15:00 / 18:30 ITRE
25-04-2017 18:45 / 20:30 ITRE

Мултимедийна библиотека

03-04-2017 - 19:05
ITRE Заседание
23-03-2017 - 09:07
ITRE Заседание

Приветствие

J. Buzek

Като поддържа реиндустриализацията като своя основна цел, комисията ITRE ще има четири приоритетни области, върху които да се съсредоточи.

Преди всичко, трябва да гарантираме, че правната и икономическата рамка на ЕС дава възможност на европейския промишлен сектор да става по-иновативен. Това ще изиска адаптиране и мобилизиране на програмите на ЕС в областта на изследванията и развойната дейност и образованието, така че те ефективно да отговарят на действителните потребности на промишлеността.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки