Последни новини

16-03-2018 - 09:17
: magnifying optical glass with words Latest News on digital background, 3D rendering

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

21-03-2018 09:00 / 12:30 ITRE
21-03-2018 14:30 / 18:00 ITRE

Мултимедийна библиотека

22-02-2018 - 09:00
ITRE Заседание
21-02-2018 - 14:43
ITRE Заседание
21-02-2018 - 09:06
ITRE Заседание

Приветствие

Interview with Jerzy Buzek - ITRE chair

Като поддържа реиндустриализацията като своя основна цел, комисията ITRE ще има четири приоритетни области, върху които да се съсредоточи.

Преди всичко, трябва да гарантираме, че правната и икономическата рамка на ЕС дава възможност на европейския промишлен сектор да става по-иновативен. Това ще изиска адаптиране и мобилизиране на програмите на ЕС в областта на изследванията и развойната дейност и образованието, така че те ефективно да отговарят на действителните потребности на промишлеността.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки