Последни новини

21-06-2017 - 11:45
Extraordinary meeting of the ITRE Committee: Creation of a European Energy Union, Presentation by the Vice-President of the Commission for Energy Union Maros Sefcovic

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

22-06-2017 - 09:10
ITRE Заседание
21-06-2017 - 15:09
ITRE Заседание
21-06-2017 - 11:08
ENVI ITRE Заседание

Приветствие

J. Buzek

Като поддържа реиндустриализацията като своя основна цел, комисията ITRE ще има четири приоритетни области, върху които да се съсредоточи.

Преди всичко, трябва да гарантираме, че правната и икономическата рамка на ЕС дава възможност на европейския промишлен сектор да става по-иновативен. Това ще изиска адаптиране и мобилизиране на програмите на ЕС в областта на изследванията и развойната дейност и образованието, така че те ефективно да отговарят на действителните потребности на промишлеността.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки