Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 септември 2019 г.

02-09-2019 ITRE_OJ(2019)09-02_1 PE639.873v02-00
ITRE

 

  MINUTES - Tuesday, 23 July 2019

30-07-2019 ITRE_PV(2019)07-22-1 PE639.826v01-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 23 юли 2019 г.

22-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-22_1 PE639.786v03-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно проекта на общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година

16-07-2019 ITRE_PA(2019)639655 PE639.655v01-00
ITRE

Adina-Ioana VĂLEAN

Краен срок за внасяне на изменения : 05-09-2019

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

12-07-2019 ITRE_PV(2019)07-10-1 PE639.752v01-00
ITRE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

05-07-2019 ITRE_OJ(2019)07-10_1 PE639.687v01-00
ITRE