Допълващи анализи

Тази база данни съдържа проучванията, извършени от различните изследователски служби на Европейския парламент, в частност проучванията, задълбочените анализи и общите прегледи (briefing), изготвени от тематичните отдели, от Отдела за подкрепа на икономическото управление и от Дирекцията за оценка на въздействието и европейска добавена стойност. Тези документи имат за цел да подпомагат работата на различните парламентарни органи.

Повече подробности

Как да търсите

What if policy anticipated advances in science and technology?
26-06-2019 Накратко

Услуги на тематичните отдел (ITRE на фокус)
14-06-2019 Briefing

A just energy transition, opportunity for EU industries, the role of hydrogen in the future and the example of energy transition in Germany
14-06-2019 Задълбочен анализ

How to tackle challenges in a future-oriented EU industrial strategy? (2 Volumes)
14-06-2019 Проучване

Europe – the Global Centre for Excellent Research
15-04-2019 Проучване

5G Deployment: State of play in Europe, USA and Asia
03-04-2019 Задълбочен анализ

Brexit and Horizon Europe
15-01-2019 Задълбочен анализ

Sector coupling: how can it be enhanced in the EU to foster grid stability and decarbonise?
19-11-2018 Проучване

Roaming: One Year After Implementation
12-11-2018 Задълбочен анализ

Brexit and Industry and Space Policy - workshop proceedings
09-11-2018 Проучване

Всички допълващи анализи

За контакти

  • Tематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота