Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 6 декември, 2018 г. - Четвъртък, 6 декември, 2018 г.

06-12-2018 JURI_OJ(2018)12-06_1 PE 630.722v02-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 10 декември, 2018 г. - Понеделник, 10 декември, 2018 г.

28-11-2018 JURI_OJ(2018)12-10_1 PE 630.747v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 19 ноември, 2018 г. - Втoрник, 20 ноември, 2018 г.

19-11-2018 JURI_OJ(2018)11-19_1 PE 630.492v02-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 19 ноември, 2018 г. - Понеделник, 19 ноември, 2018 г.

15-11-2018 CJ03_OJ(2018)11-19_2 PE 630.544v01-00
LIBE JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 22 октомври, 2018 г. - Понеделник, 22 октомври, 2018 г.

16-10-2018 JURI_OJ(2018)10-22_1 PE 629.432v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 10 октомври, 2018 г. - Четвъртък, 11 октомври, 2018 г.

02-10-2018 JURI_OJ(2018)10-10_1 PE 628.521v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 24 септември, 2018 г. - Понеделник, 24 септември, 2018 г.

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 10 септември, 2018 г. - Понеделник, 10 септември, 2018 г.

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 9 юли, 2018 г. - Втoрник, 10 юли, 2018 г.

05-07-2018 JURI_OJ(2018)07-09_1 PE 623.971v02-00
JURI