Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 2 април 2019 г.

27-03-2019 CJ03_OJ(2019)04-02_1 PE637.316v01-00
LIBE JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 1 април 2019 г.

26-03-2019 JURI_OJ(2019)04-01_1 PE637.381v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 март 2019 г.

12-03-2019 JURI_OJ(2019)03-18_1 PE636.400v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 март 2019 г.

27-02-2019 JURI_OJ(2019)03-04_1 PE636.222v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 26 февруари 2019 г.

21-02-2019 JURI_OJ(2019)02-26_1 PE636.108v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 февруари 2019 г. - Вторник, 19 февруари 2019 г.

13-02-2019 JURI_OJ(2019)02-18_1 PE634.824v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 20 февруари 2019 г.

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE634.721v01-00
JURI IMCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 февруари 2019 г.

29-01-2019 CJ03_OJ(2019)02-04_1 PE634.585v01-00
LIBE JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 23 януари 2019 г. - Четвъртък, 24 януари 2019 г.

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE632.930v02-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 24 януари 2019 г.

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE632.974v01-00
LIBE JURI