Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Monday 24 September 2018 - Monday 24 September 2018

17-09-2018 JURI_OJ(2018)09-24_1 PE 627.863v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 10 септември, 2018 г. - Понеделник, 10 септември, 2018 г.

03-09-2018 JURI_OJ(2018)09-10_1 PE 627.055v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 3 септември, 2018 г. - Понеделник, 3 септември, 2018 г.

27-08-2018 JURI_OJ(2018)09-03_1 PE 626.942v02-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 9 юли, 2018 г. - Втoрник, 10 юли, 2018 г.

05-07-2018 JURI_OJ(2018)07-09_1 PE 623.971v02-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 2 юли, 2018 г. - Понеделник, 2 юли, 2018 г.

26-06-2018 JURI_OJ(2018)07-02_1 PE 623.892v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 20 юни, 2018 г. - Четвъртък, 21 юни, 2018 г.

12-06-2018 JURI_OJ(2018)06-20_1 PE 623.729v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 25 април, 2018 г. - Cряда, 25 април, 2018 г.

25-04-2018 CJ22_OJ(2018)04-25_1 PE 620.973v01-00
AFCO JURI