Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 27 януари 2020 г.

20-01-2020 JURI_OJ(2020)01-27_1 PE646.859v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 16 януари 2020 г.

10-01-2020 JURI_OJ(2020)01-16_1 PE646.766v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 9 януари 2020 г.

18-12-2019 JURI_OJ(2020)01-09_1 PE645.030v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 декември 2019 г.

27-11-2019 JURI_OJ(2019)12-03_1 PE644.813v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 12 ноември 2019 г.

07-11-2019 JURI_OJ(2019)11-12_1 PE643.101v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 6 ноември 2019 г.

29-10-2019 JURI_OJ(2019)11-06_1 PE643.025v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 14 октомври 2019 г.

10-10-2019 JURI_OJ(2019)10-14_1 PE642.850v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 2 октомври 2019 г.

26-09-2019 JURI_OJ(2019)10-02_1 PE641.283v01-00
LIBE JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 септември 2019 г.

26-09-2019 JURI_OJ(2019)09-30_1 PE641.295v01-00
JURI AFCO

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 30 септември 2019 г.

26-09-2019 JURI_OJ(2019)09-30_2 PE641.308v01-00
JURI