Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 23 януари, 2019 г. - Четвъртък, 24 януари, 2019 г.

23-01-2019 JURI_OJ(2019)01-23_1 PE 632.930v02-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 23 януари, 2019 г. - Четвъртък, 24 януари, 2019 г.

15-01-2019 CJ03_OJ(2019)01-23_1 PE 632.974v01-00
LIBE JURI

Свързани документи от тематичното досие CJ03/8/14967