Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 19 септември 2019 г.

11-09-2019 JURI_OJ(2019)09-19_1 PE641.137v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 3 септември 2019 г.

28-08-2019 JURI_OJ(2019)09-03_1 PE640.611v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г.

19-07-2019 JURI_OJ(2019)07-24_1 PE639.808v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 15 юли 2019 г.

12-07-2019 JURI_OJ(2019)07-15_1 PE639.742v01-00
JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

05-07-2019 JURI_OJ(2019)07-10_1 PE639.673v01-00
JURI