Последни новини

Meetings schedule

16-05-2018 - 13:43

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

15-05-2018 - 15:15
JURI Заседание
15-05-2018 - 10:05
JURI Заседание
25-04-2018 - 12:02
AFCO JURI Заседание

Приветствие

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Комисията отговаря за правата върху интелектуална собственост и затова през настоящия мандат тя ще се занимава с реформата на правилата на ЕС за търговските марки, търговските тайни и бъдещето на авторските права, като следва предходната си работа по управлението на цифровите права и авторските права в информационното общество.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки