Последни новини

Meetings schedule

12-11-2018 - 10:55

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

14:30 / 15:30 PETI CONT JURI

Мултимедийна библиотека

20-11-2018 - 10:01
JURI Заседание
19-11-2018 - 17:51
LIBE JURI Заседание
19-11-2018 - 15:07
JURI Заседание

Приветствие

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Комисията отговаря за правата върху интелектуална собственост и затова през настоящия мандат тя ще се занимава с реформата на правилата на ЕС за търговските марки, търговските тайни и бъдещето на авторските права, като следва предходната си работа по управлението на цифровите права и авторските права в информационното общество.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки