Последни новини

Meetings schedule

10-07-2019 - 18:21

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

24-07-2019 11:30 / 12:30 JURI

Мултимедийна библиотека

10-07-2019 - 16:04
JURI Заседание
15-04-2019 - 20:07
JURI CONT Заседание
02-04-2019 - 14:37
LIBE JURI Заседание

Приветствие

coming soon

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки