Последни новини

Meetings schedule

14-03-2018 - 16:38

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

27-03-2018 09:00 / 11:30 JURI
27-03-2018 14:30 / 16:30 JURI

Мултимедийна библиотека

22-02-2018 - 09:06
JURI Заседание
21-02-2018 - 14:41
JURI Заседание
21-02-2018 - 09:07
JURI Заседание

Приветствие

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Комисията отговаря за правата върху интелектуална собственост и затова през настоящия мандат тя ще се занимава с реформата на правилата на ЕС за търговските марки, търговските тайни и бъдещето на авторските права, като следва предходната си работа по управлението на цифровите права и авторските права в информационното общество.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки