Последни новини

Meetings schedule

07-01-2019 - 15:05

Акценти

Полезни документи

Следващи излъчвания

23-01-2019 09:45 / 11:30 JURI

Мултимедийна библиотека

10-12-2018 - 22:24
JURI Заседание
06-12-2018 - 09:42
JURI Заседание
27-11-2018 - 14:35
PETI JURI Заседание

Приветствие

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Комисията отговаря за правата върху интелектуална собственост и затова през настоящия мандат тя ще се занимава с реформата на правилата на ЕС за търговските марки, търговските тайни и бъдещето на авторските права, като следва предходната си работа по управлението на цифровите права и авторските права в информационното общество.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки