Последни новини

Meetings schedule

21-06-2017 - 15:04

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

21-06-2017 - 09:06
PANA JURI Заседание
20-06-2017 - 16:44
JURI Заседание

Приветствие

Pavel Svoboda, Chair, Committee on Legal Affairs

Комисията отговаря за правата върху интелектуална собственост и затова през настоящия мандат тя ще се занимава с реформата на правилата на ЕС за търговските марки, търговските тайни и бъдещето на авторските права, като следва предходната си работа по управлението на цифровите права и авторските права в информационното общество.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки