Последни новини

Meetings schedule

19-03-2019 - 10:07

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

18-03-2019 - 15:27
JURI Заседание
04-03-2019 - 15:04
JURI Заседание
26-02-2019 - 15:02
JURI Заседание

Приветствие

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Комисията отговаря за правата върху интелектуална собственост и затова през настоящия мандат тя ще се занимава с реформата на правилата на ЕС за търговските марки, търговските тайни и бъдещето на авторските права, като следва предходната си работа по управлението на цифровите права и авторските права в информационното общество.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки