Последни новини

Meetings schedule

16-01-2020 - 11:28

Последни прессъобщения

  Negotiations on new EU collective redress rules to begin

09-01-2020
JURI

The Legal Affairs Committee confirmed on Thursday Parliament’s negotiating position on a new bill introducing EU-wide rules on collective redress.

 

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

09-01-2020 - 09:10
JURI Заседание
03-12-2019 - 09:08
JURI Заседание
06-11-2019 - 14:36
JURI Заседание

Приветствие

Lucy NETHSINGHA

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки