Последни новини

Meetings schedule

06-12-2017 - 18:36

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

07-12-2017 - 15:05
JURI Заседание
07-12-2017 - 09:07
JURI Заседание
28-11-2017 - 18:06
AFCO JURI Заседание

Приветствие

Interview with Pavel Svoboda - JURI chair

Комисията отговаря за правата върху интелектуална собственост и затова през настоящия мандат тя ще се занимава с реформата на правилата на ЕС за търговските марки, търговските тайни и бъдещето на авторските права, като следва предходната си работа по управлението на цифровите права и авторските права в информационното общество.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки