Членове

Pavel SVOBODA
 • Pavel SVOBODA Председател
 • Група на Европейската народна партия (Християндемократи)
 • Чехия
 
Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG
 • Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Полша
 
Jean-Marie CAVADA
 • Jean-Marie CAVADA Заместник-председател
 • Група на Алианса на либералите и демократите за Европа
 • Франция
 
Laura FERRARA
 • Laura FERRARA Заместник-председател
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Италия
 
Mady DELVAUX
 • Mady DELVAUX Заместник-председател
 • Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент
 • Люксембург
 
Max ANDERSSON
 • Max ANDERSSON Член
 • Група на Зелените/Европейски свободен алианс
 • Швеция
 
Joëlle BERGERON
 • Joëlle BERGERON Член
 • Група „Европа на свободата и пряката демокрация“
 • Франция
 
Marie-Christine BOUTONNET
 
Κώστας ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ
 • Kostas CHRYSOGONOS Член
 • Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица
 • Гърция
 
Brian CROWLEY
 • Brian CROWLEY Член
 • Европейски консерватори и реформисти
 • Ирландия