Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Wednesday, 10 July 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-10-1 PE639.744v01-00
JURI

 

  MINUTES - Wednesday, 24 July 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)07-24-1 PE639.940v01-00
JURI

 

  MINUTES - Monday, 30 September 2019

16-10-2019 JURI_PV(2019)09-30-2 PE641.392v01-00
JURI