Информационни бюлетини

Информационни бюлетини

 
committees.publication.wai.showresult
 

Newsletter 2014

Newsletter 2013

Newsletter 2012

Newsletter 2011

Newsletter 2010

Newsletter 2009

 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Добре дошли на уебстраницата на комисията по правни въпроси.
 
 

Ubi societas, ibi ius; ubi ius, ibi societas
 
Комисията, която е известна също така с френския си акроним „JURI“, участва непосредствено в оказването на помощ на европейските граждани във всекидневния им живот в целия Съюз посредством отговорността, която носи по отношение на законодателството в областта на гражданското право и международното частно право. В ролята си на комисия, която отговаря за дружественото право, тя също така е сред тези, които имат основен принос за улесняване на дейността на дружествата, които търгуват на международния пазар. Конкурентоспособността също е сред основните ни задачи, по-специално посредством широкия дебат, който в момента се провежда относно защитата на интелектуалната и индустриалната собственост.
 
Комисията отговаря също така за правото, регламентиращо управлението на Съюза, и за парламентарното право, което включва Устава на членовете на Европейския парламент, парламентарния имунитет и проверката на правомощията на членовете на ЕП след тяхното избиране.
 
Комисията играе и високоспециализирана роля като юридически съветник на Парламента по определен кръг от хоризонтални въпроси: правно основание на актовете на Съюза, актове за прилагане и делегирани актове, както и принцип на субсудиарност и съдебни спорове, включващи Парламента. Повишаването на осведомеността в Парламента относно предизвикателствата, свързани с по-доброто законотворчество и опростяването на законодателството, също е един от ключовите аспекти в работата на комисията.
 
Надявам се, че тази уебстраница е достатъчно информативна и ще Ви бъде полезна.
 
Искрено Ваш,
 
 

Klaus-Heiner Lehne, председател