Доклади


Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

ИЗМЕНЕНИЯ

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Елефтериос Синадинос

02-04-2019 A8-0184/2019 PE 634.551v02-00
JURI

Ангел ДЖАМБАЗКИ

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Ламброс Фундулис

02-04-2019 A8-0183/2019 PE 634.552v02-00
JURI

Ангел ДЖАМБАЗКИ

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Георгиос Епитидиос

02-04-2019 A8-0185/2019 PE 634.554v02-00
JURI

Ангел ДЖАМБАЗКИ

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Йорн Дорман

21-03-2019 A8-0178/2019 PE 632.848v02-00
JURI

Evelyn REGNER

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Жан-Мари Льо Пен

06-03-2019 A8-0167/2019 PE 630.743v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Доминик Билд

06-03-2019 A8-0166/2019 PE 630.744v02-00
JURI

Kostas CHRYSOGONOS

ДОКЛАД относно искането за снемане на имунитета на Моника Холмайер

06-03-2019 A8-0165/2019 PE 634.546v02-00
JURI

Jean-Marie CAVADA