Доклади


Когато даден проектодоклад бъде представен на членовете на дадена комисия, те имат възможността да предложат изменения в определен срок. След това измененията ще бъдат обсъдени и гласувани в комисия. Щом проектодокладът бъде изменен и бъде проведено окончателното гласуване, той се превръща в доклад и бива представен на пленарно заседание. Тази страница показва докладите във вида, в който са окончателно приети в комисия.
Използвайте функцията търсене за всички налични доклади.

Резултат(и) : 7

ИЗМЕНЕНИЯ 73 - 272 - Проектодоклад Авторското право в цифровия единен пазар

28-04-2017 JURI_AM(2017)603009 PE603.009v01-00
JURI

Axel VOSS

ИЗМЕНЕНИЯ 273 - 472 - Проектодоклад Авторското право в цифровия единен пазар

28-04-2017 JURI_AM(2017)603010 PE603.010v01-00
JURI

Axel VOSS

ИЗМЕНЕНИЯ 473 - 672 - Проектодоклад Авторското право в цифровия единен пазар

28-04-2017 JURI_AM(2017)604543 PE604.543v01-00
JURI

Axel VOSS

ИЗМЕНЕНИЯ 673 - 872 - Проектодоклад Авторското право в цифровия единен пазар

28-04-2017 JURI_AM(2017)604544 PE604.544v01-00
JURI

Axel VOSS

ИЗМЕНЕНИЯ 873 - 996 - Проектодоклад Авторското право в цифровия единен пазар

28-04-2017 JURI_AM(2017)604545 PE604.545v01-00
JURI

Axel VOSS

ПРОЕКТОДОКЛАД относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно авторското право в цифровия единен пазар

08-03-2017 JURI_PR(2017)601094 PE601.094v01-00
JURI

Axel VOSS

Краен срок за внасяне на изменения : 30-03-2017