Общо търсене

Търсене

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 февруари 2019 г. - Вторник, 19 февруари 2019 г.

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE636.148v01-00
JURI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 4 март 2019 г.

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE636.281v01-00
JURI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 март 2019 г.

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE637.341v01-00
JURI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 1 април 2019 г.

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE637.513v01-00
JURI

 

ПРОТОКОЛ - Вторник, 2 април 2019 г.

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE637.532v02-00
LIBE JURI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 19 ноември 2018 г. - Вторник, 20 ноември 2018 г.

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE631.938v01-00
JURI

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 20 юни 2018 г. - Четвъртък, 21 юни 2018 г.

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE623.851v02-00
JURI

 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 24 септември 2018 г.

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE628.363v02-00
JURI

 

Становище относно правното основание на предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно емитирането на покрити облигации и публичния надзор върху тях и за изменение на Директива 2009/65/ЕО и Директива 2014/59/ЕС

03-04-2019 JURI_AL(2019)637262 PE637.262v02-00
JURI

Gilles LEBRETON