Общо търсене

Търсене

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 18 февруари, 2019 г. - Втoрник, 19 февруари, 2019 г.

13-02-2019 JURI_OJ(2019)02-18_1 PE 634.824v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Cряда, 20 февруари, 2019 г. - Cряда, 20 февруари, 2019 г.

06-02-2019 CJ24_OJ(2019)02-20_1 PE 634.721v01-00
JURI IMCO

ИЗМЕНЕНИЯ 8 - 85 - Проект на становище - Преустановяване на сезонните промени на часовото време

05-02-2019 JURI_AM(2019)634656 PE 634.656v01-00
JURI

Pavel SVOBODA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/14580

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП - Предложение за директива на Съвета за определяне на общия режим на облагане с акциз (преработен текст)

01-02-2019 JURI_CM(2019)634653 PE 634.653v01-00
JURI

СТАНОВИЩЕ - Становище под формата на писмо относно проекта за решение за изпълнение на Съвета за одобряване на сключването от страна на Евроюст на Споразумението за сътрудничество между Евроюст и Грузия

30-01-2019 JURI_AL(2019)632952 PE 632.952v02-00
JURI

Joëlle BERGERON

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 4 февруари, 2019 г. - Понеделник, 4 февруари, 2019 г.

29-01-2019 CJ03_OJ(2019)02-04_1 PE 634.585v01-00
LIBE JURI