Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  OPINION - Opinion on a comprehensive European industrial policy on artificial intelligence and robotics

12-12-2018 JURI_AL(2018)631777 PE 631.777v01-00
JURI

Mady DELVAUX

  OPINION on discharge in respect of the implementation of the general budget of the European Union for the financial year 2017, Section IV – Court of Justice

11-12-2018 JURI_AD(2018)628681 PE 628.681v02-00
JURI

Pavel SVOBODA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/14158

  AMENDMENTS 40 - 170 - Draft report - Justice programme

07-12-2018 CJ03_AM(2018)631964 PE 631.964v01-00
LIBE JURI

Heidi HAUTALA, Josef WEIDENHOLZER

Свързани документи от тематичното досие CJ03/8/13979

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 6 декември, 2018 г. - Четвъртък, 6 декември, 2018 г.

06-12-2018 JURI_OJ(2018)12-06_1 PE 630.722v02-00
JURI

СТАНОВИЩЕ - Становище относно правното основание на предложението за регламент относно прозрачността и устойчивостта на модела на ЕС за оценка на риска в хранителната верига

06-12-2018 JURI_AL(2018)631927 PE 631.927v01-00
JURI

Axel VOSS

  NOTICE TO MEMBERS - Proposal for a decision of the European Parliament and of the Council on computerising the movement and surveillance of excise goods (recast)

04-12-2018 JURI_CM(2018)631871 PE 631.871v01-00
JURI

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно действието на Европейския съюз след присъединяването му към Женевския акт на Лисабонската спогодба за наименованията за произход и географските указания

30-11-2018 JURI_PR(2018)631792 PE 631.792v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE