Общо търсене

Търсене

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 февруари, 2019 г.

12-04-2019 JURI_PV(2019)02-18-1 PE 636.148v01-00
JURI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/15279

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 4 март, 2019 г.

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-04-1 PE 636.281v01-00
JURI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/15471

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 18 март, 2019 г.

12-04-2019 JURI_PV(2019)03-18-1 PE 637.341v01-00
JURI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/15531

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 1 април, 2019 г.

12-04-2019 JURI_PV(2019)04-01-1 PE 637.513v01-00
JURI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/15532

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 2 април, 2019 г.

11-04-2019 CJ03_PV(2019)04-02-1 PE 637.532v02-00
LIBE JURI

Свързани документи от тематичното досие CJ03/8/15820

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 19 ноември, 2018 г.

09-04-2019 JURI_PV(2018)11-19-1 PE 631.938v01-00
JURI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12705

ДОКЛАД относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

09-04-2019 A8-0190/2019 PE 637.548v01-00
JURI

József SZÁJER

ИЗМЕНЕНИЯ

ПРОТОКОЛ - Cряда, 20 юни, 2018 г.

04-04-2019 JURI_PV(2018)06-20-1 PE 623.851v02-00
JURI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12343

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 24 септември, 2018 г.

04-04-2019 JURI_PV(2018)09-24-1 PE 628.363v02-00
JURI

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/12703