Работни документи


Работните документи представляват документи, свързани с изготвянето на доклади или становища. Форматът на работните документи често се използва от комисиите за публикуване на изложението на мотивите за техния доклад.
Използвайте функцията търсене за всички налични работни документи.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно триизмерния печат като предизвикателство в областта на интелектуалната собственост и гражданската отговорност

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно директивата на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

ВТОРИ РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно едноличните дружества с ограничена отговорност

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE575.031v02-00
JURI

 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно установяването на общи минимални стандарти, свързани с гражданското производство в Европейския съюз – правното основание

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE572.853v01-00
JURI

Емил РАДЕВ

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно защитата на уязвимите пълнолетни лица

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно едноличните дружества с ограничена отговорност

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE549.150v01-00
JURI

 

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно евентуалното приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE