Работни документи


Работните документи представляват документи, свързани с изготвянето на доклади или становища. Форматът на работните документи често се използва от комисиите за публикуване на изложението на мотивите за техния доклад.
Използвайте функцията търсене за всички налични работни документи.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  WORKING DOCUMENT on Expedited settlement of commercial disputes in the EU

08-06-2018 JURI_DT(2018)623634 PE 623.634v02-00
JURI

Tadeusz ZWIEFKA

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/13312

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно триизмерния печат като предизвикателство в областта на интелектуалната собственост и гражданската отговорност

23-11-2017 JURI_DT(2017)612302 PE 612.302v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/09065

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно адаптиране на редица правни актове, предвиждащи използване на процедурата по регулиране с контрол, към членове 290 и 291 от Договора за функционирането на Европейския съюз

16-06-2017 JURI_DT(2017)606188 PE 606.188v01-00
JURI

József SZÁJER

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/08809

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно директивата на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на договорите за предоставяне на цифрово съдържание

23-06-2016 CJ24_DT(2016)585510 PE 585.510v01-00
JURI IMCO

Evelyne GEBHARDT, Axel VOSS

Свързани документи от тематичното досие CJ24/8/06371

ВТОРИ РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно едноличните дружества с ограничена отговорност

26-01-2016 JURI_DT(2016)575031 PE 575.031v02-00
JURI

 

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/00431

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно установяването на общи минимални стандарти, свързани с гражданското производство в Европейския съюз – правното основание

21-12-2015 JURI_DT(2015)572853 PE 572.853v01-00
JURI

Емил РАДЕВ

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/03329

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно защитата на уязвимите пълнолетни лица

24-11-2015 JURI_DT(2015)571769 PE 571.769v01-00
JURI

Joëlle BERGERON

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/03330

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно препоръките към Европейската комисия относно преговорите по трансатлантическото партньорство в областта на търговията и инвестициите (ТПТИ)

05-03-2015 JURI_DT(2015)551772 PE 551.772v01-00
JURI

Dietmar KÖSTER

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/02368

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно едноличните дружества с ограничена отговорност

06-02-2015 JURI_DT(2015)549150 PE 549.150v01-00
JURI

 

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/00431

РАБОТЕН ДОКУМЕНТ относно евентуалното приобщаване на неселскостопанските продукти към защитата от страна на Европейския съюз на географските указания

21-01-2015 JURI_DT(2015)546584 PE 546.584v01-00
JURI

Virginie ROZIÈRE

Свързани документи от тематичното досие JURI/8/02042