Проекти на дневен ред


Проектите на дневен ред представляват публикувания дневен ред за заседанията на комисиите, които се провеждат поне веднъж месечно. На тези заседания членовете на комисиите разискват, разменят мнения и гласуват проекти на законодателни документи и изменения, и често провеждат също дискусии с експерти. Промените, нанесени в реда на обсъждане на заседание на комисия в последния момент, може да не са непременно отразени в проекта на дневен ред.

Използвайте функцията търсене за всички налични проекти на дневен ред.
За повече информация разгледайте документите от заседанията на комисиите.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  DRAFT AGENDA - Thursday, 11 April 2019

10-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-11_1 PE638.449v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 8 април 2019 г.

03-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-08_2 PE637.523v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 3 април 2019 г.

02-04-2019 LIBE_OJ(2019)04-03_1 PE637.495v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 2 април 2019 г.

27-03-2019 CJ03_OJ(2019)04-02_1 PE637.316v01-00
LIBE JURI

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 1 април 2019 г. - Вторник, 2 април 2019 г.

26-03-2019 LIBE_OJ(2019)04-01_1 PE637.336v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Четвъртък, 21 март 2019 г.

14-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-21_1 PE637.190v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Вторник, 5 март 2019 г.

05-03-2019 CJ12_OJ(2019)03-05_1 PE636.263v01-00
LIBE ECON

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 11 март 2019 г.

01-03-2019 LIBE_OJ(2019)03-11_1 PE636.238v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 27 февруари 2019 г.

26-02-2019 LIBE_OJ(2019)02-27_1 PE636.197v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 25 февруари 2019 г. - Вторник, 26 февруари 2019 г.

20-02-2019 LIBE_OJ(2019)02-25_1 PE636.101v01-00
LIBE