Последни новини

Next LIBE committee meetings

18-09-2017 - 14:00
Next meetings in the LIBE

Акценти

Полезни документи

Излъчвания за деня

През този ден няма излъчвания

Мултимедийна библиотека

07-09-2017 - 15:12
LIBE Заседание
07-09-2017 - 09:01
LIBE Заседание
04-09-2017 - 15:02
LIBE Заседание

Приветствие

LIBE Committee Chair

В качеството си на председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) съм щастлив да Ви приветствам на тази страница.

Комисията LIBE отговаря за голяма част от законодателството и демократичния контрол на политиките за правосъдие и вътрешни работи. В същото време комисията гарантира пълното зачитане на Хартата на основните права на ЕС, на Европейската конвенция за защита на правата на човека и укрепването на европейското гражданство.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

Връзки