Последни новини

Next LIBE Committee meetings

08-01-2019 - 11:10
European Parliament calendar 2015

Полезни документи

Следващи излъчвания

23-01-2019 09:00 / 12:30 LIBE

Мултимедийна библиотека

10-01-2019 - 08:36
LIBE Заседание
07-01-2019 - 15:32
LIBE Заседание
10-12-2018 - 19:06
LIBE Заседание

Приветствие

Interview with Claude Moraes- LIBE chair

В качеството си на председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) съм щастлив да Ви приветствам на тази страница.

Комисията LIBE отговаря за голяма част от законодателството и демократичния контрол на политиките за правосъдие и вътрешни работи. В същото време комисията гарантира пълното зачитане на Хартата на основните права на ЕС, на Европейската конвенция за защита на правата на човека и укрепването на европейското гражданство.

Повече подробности

Правомощия и отговорностиЗа контакти

STOA (Оценка на научно-технологичните възможности)

Оценка на научните и технологичните политически възможности за Европейския парламент

Връзки