Членове

 

Членове

Claude MORAES Председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Обединено кралство Labour Party
 
Kinga GÁL Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Унгария Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Илияна ЙОТОВА Заместник-председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент България Българска социалистическа партия
 
Jan Philipp ALBRECHT Заместник-председател Група на Зелените/Европейски свободен алианс Германия Bündnis 90/Die Grünen
 
Barbara KUDRYCKA Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Полша Platforma Obywatelska
 
Martina ANDERSON Член Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Обединено кралство Sinn Fein
 
Gerard BATTEN Член Група „Европа на свободата и пряката демокрация“ Обединено кралство United Kingdom Independence Party
 
Heinz K. BECKER Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Австрия Österreichische Volkspartei
 
Malin BJÖRK Член Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Швеция Vänsterpartiet
 
Michał BONI Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Полша Platforma Obywatelska
 
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

В качеството си на председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) съм щастлив да Ви приветствам на тази страница.
 
Комисията LIBE отговаря за голяма част от законодателството и демократичния контрол на политиките за правосъдие и вътрешни работи. В същото време комисията гарантира пълното зачитане на Хартата на основните права на ЕС, на Европейската конвенция за защита на правата на човека и укрепването на европейското гражданство.
 
Нашата комисия извършва своята дейност при ежедневни контакти с Европейската комисия (която представлява европейските интереси), Съвета на министрите (който представлява правителствата на 28-те държави членки и националните интереси) и в тясно сътрудничество с националните парламенти. Провежда се и редовен обмен с представители на съдебната власт, на правоприлагащите органи, академичните среди и гражданското общество.
 
Политиките за правосъдие и вътрешни работи са насочени, при пълно зачитане на националния правен ред, към справяне с въпроси от общ интерес на европейско равнище, като например: борбата с международната престъпност и тероризма, опазването на основните права, гарантирането на защита на данните и неприкосновеността на личния живот в цифровата ера, борбата с дискриминацията въз основа на етнически произход, религия, убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация.
 
Комисията LIBE ще прави всичко по силите си, за да продължи изграждането на ползотворен диалог с всички заинтересовани страни и особено с гражданите.