Членове

 

Членове

Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Испания Partido Socialista Obrero Español
 
Kinga GÁL Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Унгария Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Sophia in 't VELD Заместник-председател Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Нидерландия Democraten 66
 
Salvatore IACOLINO Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Италия Forza Italia
 
Kinga GÖNCZ Заместник-председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Унгария Magyar Szocialista Párt
 
Jan Philipp ALBRECHT Член Група на Зелените/Европейски свободен алианс Германия Bündnis 90/Die Grünen
 
Sonia ALFANO Член Група на Алианса на либералите и демократите за Европа Италия Italia dei Valori - Lista Di Pietro
 
Roberta ANGELILLI Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Италия Nuovo Centrodestra
 
Gerard BATTEN Член Група „Европа на свободата и демокрацията” Обединено кралство United Kingdom Independence Party
 
Edit BAUER Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Словакия Strana mad'arskej komunity- Magyar Közösség Pártja
 
 
Излъчвания за деня
 
През този ден няма излъчвания  
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) отговаря за по-голямата част от законодателството и демократичния надзор на политиките, свързани с превръщането на Европейския съюз в пространство на свобода, сигурност и правосъдие (член 3 от Договора за Европейския съюз – ДЕС). Тези политики са тясно свързани с прилагането на Хартата на основните права на територията на ЕС и с укрепването на европейското  гражданство.
 
Европейският съюз извършва дейност в тази област в рамките на общ ангажимент с държавите-членки, техните национални парламенти, съдебната система и гражданското общество. Следователно пространството на свобода, сигурност и правосъдие би могло да стане основата на новия правен ред на ЕС след Договора от Лисабон, като същевременно напълно зачита правния ред на държавите-членки (член 67 от Договора за функционирането на Европейския съюз – ДФЕС).
 
За изпълнението на тези цели беше приета многогодишна стратегия (т. нар. „Стокхолмска програма“ за периода 2010–2014 г.), която установи няколко стратегически законодателни и оперативни цели, обхващащи основно, но не само, гражданството, прозрачността, защитата на данните, борбата срещу дискриминацията, осигуряването на свободно движение, граничния контрол, миграцията, убежището, съдебното и полицейското сътрудничество.
 
От основно значение за успешното постигане на целите в тези толкова чувствителни области ще бъдат взаимното доверие и активното участие на институциите на ЕС, държавите-членки и европейските граждани. От своя страна комисия LIBE ще положи възможно най-големи усилия, за да изгради ползотворен диалог с всички основни заинтересовани страни, така че да се постигнат  напълно целите на Договорите и на Хартата на основните права.
 
Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR