Членове

 

Членове

Claude MORAES Председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент Обединено кралство Labour Party
 
Kinga GÁL Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Унгария Fidesz-Magyar Polgári Szövetség-Keresztény Demokrata Néppárt
 
Илияна ЙОТОВА Заместник-председател Група на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европейския парламент България Българска социалистическа партия
 
Jan Philipp ALBRECHT Заместник-председател Група на Зелените/Европейски свободен алианс Германия Bündnis 90/Die Grünen
 
Barbara KUDRYCKA Заместник-председател Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Полша Platforma Obywatelska
 
Martina ANDERSON Член Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Обединено кралство Sinn Fein
 
Gerard BATTEN Член Независими членове Обединено кралство United Kingdom Independence Party
 
Heinz K. BECKER Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Австрия Österreichische Volkspartei
 
Malin BJÖRK Член Конфедеративна група на Европейската обединена левица - Северна зелена левица Швеция Vänsterpartiet
 
Michał BONI Член Група на Европейската народна партия (Християндемократи) Полша Platforma Obywatelska
 
 
Излъчвания за деня
 
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

В качеството си на председател на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (LIBE) съм щастлив да Ви приветствам на тази страница.
 
Комисията LIBE отговаря за голяма част от законодателството и демократичния контрол на политиките за правосъдие и вътрешни работи. В същото време комисията гарантира пълното зачитане на Хартата на основните права на ЕС, на Европейската конвенция за защита на правата на човека и укрепването на европейското гражданство.
 
Нашата комисия извършва своята дейност при ежедневни контакти с Европейската комисия (която представлява европейските интереси), Съвета на министрите (който представлява правителствата на 28-те държави членки и националните интереси) и в тясно сътрудничество с националните парламенти. Провежда се и редовен обмен с представители на съдебната власт, на правоприлагащите органи, академичните среди и гражданското общество.
 
Политиките за правосъдие и вътрешни работи са насочени, при пълно зачитане на националния правен ред, към справяне с въпроси от общ интерес на европейско равнище, като например: борбата с международната престъпност и тероризма, опазването на основните права, гарантирането на защита на данните и неприкосновеността на личния живот в цифровата ера, борбата с дискриминацията въз основа на етнически произход, религия, убеждения, увреждания, възраст или сексуална ориентация.
 
Комисията LIBE ще прави всичко по силите си, за да продължи изграждането на ползотворен диалог с всички заинтересовани страни и особено с гражданите.