Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 8 януари, 2015 г.

03-08-2015 LIBE_PV(2015)01-08-1 PE 546.699v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01968

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 5 февруари, 2015 г.

03-08-2015 LIBE_PV(2015)02-05-1 PE 549.219v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/02376

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 23 февруари, 2015 г.

03-08-2015 LIBE_PV(2015)02-23-1 PE 549.330v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/02377

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 26 февруари, 2015 г.

03-08-2015 LIBE_PV(2015)02-26-1 PE 549.419v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/02648

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 26 март, 2015 г.

09-06-2015 CONT_PV(2015)03-26-1 PE 554.882v01-00
LIBE CONT

Свързани документи от тематичното досие CONT/8/02707

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 27 януари, 2015 г.

17-04-2015 LIBE_PV(2015)01-27-1 PE 546.754v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/02521

ПРОТОКОЛ - Cряда, 5 ноември, 2014 г.

10-04-2015 LIBE_PV(2014)11-05-1 PE 541.519v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01306

ПРОТОКОЛ - Cряда, 3 декември, 2014 г.

10-04-2015 LIBE_PV(2014)12-03-1 PE 544.267v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01966

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 20 ноември, 2014 г.

10-04-2015 LIBE_PV(2014)11-20-1 PE 546.698v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01237

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 декември, 2014 г.

17-02-2015 LIBE_PV(2014)12-11-1 PE 544.354v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01967