Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Thursday 17 December 2015

23-05-2016 LIBE_PV(2015)12-17-1 PE 575.028v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05239

  MINUTES - Thursday 19 November 2015

20-05-2016 LIBE_PV(2015)11-16-1 PE 577.067v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04533

  MINUTES - Tuesday 10 November 2015

20-05-2016 LIBE_PV(2015)11-10-1 PE 578.461v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04703

  MINUTES - Thursday 1 October 2015

19-05-2016 LIBE_PV(2015)10-01-1 PE 567.836v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/03584

  MINUTES - Monday 23 November 2015

17-05-2016 LIBE_PV(2015)11-23-1 PE 578.571v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05010

  MINUTES - Tuesday 16 June 2015

12-05-2016 LIBE_PV(2015)06-16-1 PE 560.751v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/03114

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 25 април, 2016 г.

29-04-2016 LIBE_PV(2016)04-25-1 PE 582.105v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06256

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 11 април, 2016 г.

25-04-2016 LIBE_PV(2016)04-11-1 PE 580.660v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06115

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 12 април, 2016 г.

25-04-2016 LIBE_PV(2016)04-12-1 PE 580.661v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06150

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 19 октомври, 2015 г.

05-04-2016 LIBE_PV(2015)10-19-1 PE 569.783v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04672