Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Tuesday 21 June 2016

13-01-2017 LIBE_PV(2016)06-21-1 PE 585.454v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06825

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 20 октомври, 2016 г.

21-12-2016 LIBE_PV(2016)10-20-1 PE 592.317v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08084

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 ноември, 2016 г.

20-12-2016 LIBE_PV(2016)11-07-1 PE 593.813v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08085

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 24 ноември, 2016 г.

20-12-2016 LIBE_PV(2016)11-24-1 PE 595.496v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08457

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 14 ноември, 2016 г.

13-12-2016 LIBE_PV(2016)11-14-1 PE 594.148v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08364

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 10 октомври, 2016 г.

08-12-2016 LIBE_PV(2016)10-10-1 PE 592.419v01-00
LIBE

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 8 септември, 2016 г.

06-12-2016 LIBE_PV(2016)09-08-1 PE 589.171v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/07629

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 15 февруари, 2016 г.

05-12-2016 LIBE_PV(2016)02-15-1 PE 577.012v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04753

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 17 октомври, 2016 г.

24-11-2016 LIBE_PV(2016)10-17-1 PE 593.958v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08083

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 май, 2016 г.

03-11-2016 LIBE_PV(2016)05-30-1 PE 583.943v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05803