Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Tuesday 27 January 2015

17-04-2015 LIBE_PV(2015)01-27-1 PE 546.754v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/02521

  MINUTES - Wednesday 5 November 2014

10-04-2015 LIBE_PV(2014)11-05-1 PE 541.519v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01306

  MINUTES - Wednesday 3 December 2014

10-04-2015 LIBE_PV(2014)12-03-1 PE 544.267v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01966

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 20 ноември, 2014 г.

10-04-2015 LIBE_PV(2014)11-20-1 PE 546.698v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01237

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 декември, 2014 г.

17-02-2015 LIBE_PV(2014)12-11-1 PE 544.354v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01967

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 октомври, 2014 г.

13-02-2015 LIBE_PV(2014)10-20-1 PE 541.331v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01539

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 16 октомври, 2014 г.

13-02-2015 LIBE_PV(2014)10-16-1 PE 541.335v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01537

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 21 октомври, 2014 г.

13-02-2015 LIBE_PV(2014)10-21-1 PE 541.340v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01540

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 10 ноември, 2014 г.

13-02-2015 LIBE_PV(2014)11-10-1 PE 541.598v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01827

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 2 декември, 2014 г.

10-12-2014 CJ01_PV(2014)12-02-2 PE 544.266v01-00
FEMM LIBE

Свързани документи от тематичното досие CJ01/8/01981