Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday 1 February 2016

11-07-2016 LIBE_PV(2016)02-01-1 PE 576.795v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05570

  MINUTES - Monday 12 October 2015

01-07-2016 LIBE_PV(2015)10-12-1 PE 569.693v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04438

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 ноември, 2015 г.

28-06-2016 LIBE_PV(2015)11-30-1 PE 572.983v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04495

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 декември, 2015 г.

20-06-2016 LIBE_PV(2015)12-21-1 PE 574.992v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04887

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 7 април, 2016 г.

16-06-2016 LIBE_PV(2016)04-07-1 PE 582.064v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04756

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 22 септември, 2015 г.

15-06-2016 LIBE_PV(2015)09-22-1 PE 567.749v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/03583

ПРОТОКОЛ - Cряда, 20 април, 2016 г.

09-06-2016 LIBE_PV(2016)04-20-1 PE 582.090v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04757

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 26 май, 2016 г.

09-06-2016 LIBE_PV(2016)05-26-1 PE 583.962v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06560

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 9 май, 2016 г.

02-06-2016 LIBE_PV(2016)05-09-1 PE 582.341v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06373

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 17 декември, 2015 г.

23-05-2016 LIBE_PV(2015)12-17-1 PE 575.028v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05239