Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 2 декември, 2014 г.

10-12-2014 CJ01_PV(2014)12-02-2 PE 544.266v01-00
FEMM LIBE

Свързани документи от тематичното досие CJ01/8/01981

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 22 юли, 2014 г.

10-11-2014 LIBE_PV(2014)07-22-1 PE 537.162v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/00785

ПРОТОКОЛ - Cряда, 3 септември, 2014 г.

10-11-2014 LIBE_PV(2014)09-03-1 PE 537.332v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/00909

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 15 септември, 2014 г.

10-11-2014 LIBE_PV(2014)09-15-1 PE 537.525v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01053

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 юли, 2014 г.

28-07-2014 LIBE_PV(2014)07-07-1 PE 536.141v01-00
LIBE