Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Wednesday, 24 July 2019 - Thursday, 25 July 2019

16-10-2019 LIBE_PV(2019)07-24-1 PE639.959v02-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 16 September 2019

14-10-2019 LIBE_PV(2019)09-16-1 PE641.242v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Thursday, 3 October 2019

14-10-2019 LIBE_PV(2019)10-03-2 PE641.375v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Wednesday, 4 September 2019 - Thursday, 5 September 2019

05-09-2019 LIBE_PV(2019)09-04-1 PE641.323v01-00
LIBE

 

ПРОТОКОЛ - Сряда, 10 юли 2019 г.

16-08-2019 LIBE_PV(2019)07-10-1 PE639.769v02-00
LIBE