Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Thursday 15 June 2017

15-02-2018 LIBE_PV(2017)06-15-1 PE 606.237v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/10105

  MINUTES - Thursday 7 December 2017

09-02-2018 LIBE_PV(2017)12-07-1 PE 616.630v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/11170

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 8 май, 2017 г.

06-02-2018 LIBE_PV(2017)05-08-1 PE 607.794v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09863

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 27 ноември, 2017 г.

06-02-2018 LIBE_PV(2017)11-27-1 PE 615.259v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/11284

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г.

01-02-2018 LIBE_PV(2017)10-19-1 PE 612.260v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/10011

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 8 януари, 2018 г.

30-01-2018 LIBE_PV(2018)01-08-1 PE 616.578v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/11816

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 10 юли, 2017 г.

23-01-2018 LIBE_PV(2017)07-10-1 PE 609.380v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09691

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 29 май, 2017 г.

22-01-2018 LIBE_PV(2017)05-29-1 PE 605.946v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08740

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 28 септември, 2017 г.

19-01-2018 LIBE_PV(2017)09-28-1 PE 610.590v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09983

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 28 ноември, 2017 г.

16-01-2018 CJ01_PV(2017)11-28-1 PE 615.446v01-00
FEMM LIBE

Свързани документи от тематичното досие CJ01/8/11572