Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday 25 April 2016

29-04-2016 LIBE_PV(2016)04-25-1 PE 582.105v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06256

  MINUTES - Monday 11 April 2016

25-04-2016 LIBE_PV(2016)04-11-1 PE 580.660v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06115

  MINUTES - Tuesday 12 April 2016

25-04-2016 LIBE_PV(2016)04-12-1 PE 580.661v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06150

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 19 октомври, 2015 г.

05-04-2016 LIBE_PV(2015)10-19-1 PE 569.783v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04672

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 септември, 2015 г.

18-03-2016 LIBE_PV(2015)09-07-1 PE 567.659v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04349

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 25 юни, 2015 г.

10-03-2016 LIBE_PV(2015)06-25-1 PE 560.835v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/03437

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 28 май, 2015 г.

03-03-2016 LIBE_PV(2015)05-28-2 PE 557.308v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/03060

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 март, 2015 г.

03-03-2016 LIBE_PV(2015)03-30-1 PE 573.170v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/02119

ПРОТОКОЛ - Cряда, 21 януари, 2015 г.

29-02-2016 LIBE_PV(2015)01-21-1 PE 546.748v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01969

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 27 октомври, 2015 г.

25-02-2016 BUDG_PV(2015)10-27-1 PE 573.166v01-00
LIBE BUDG

Свързани документи от тематичното досие BUDG/8/04742