Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 11 юли, 2017 г.

08-03-2018 CJ01_PV(2017)07-11-1 PE 609.498v01-00
FEMM LIBE

Свързани документи от тематичното досие CJ01/8/10412

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 15 януари, 2018 г.

02-03-2018 LIBE_PV(2018)01-15-1 PE 618.078v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/11943

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 15 юни, 2017 г.

27-02-2018 CJ09_PV(2017)06-15-1 PE 606.297v01-00
LIBE CONT

Свързани документи от тематичното досие CJ09/8/10084

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 30 май, 2017 г.

26-02-2018 CJ09_PV(2017)05-30-1 PE 616.670v01-00
LIBE CONT

Свързани документи от тематичното досие CJ09/8/09921

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 15 юни, 2017 г.

15-02-2018 LIBE_PV(2017)06-15-1 PE 606.237v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/10105

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 7 декември, 2017 г.

09-02-2018 LIBE_PV(2017)12-07-1 PE 616.630v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/11170

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 8 май, 2017 г.

06-02-2018 LIBE_PV(2017)05-08-1 PE 607.794v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09863

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 27 ноември, 2017 г.

06-02-2018 LIBE_PV(2017)11-27-1 PE 615.259v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/11284

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 19 октомври, 2017 г.

01-02-2018 LIBE_PV(2017)10-19-1 PE 612.260v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/10011

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 8 януари, 2018 г.

30-01-2018 LIBE_PV(2018)01-08-1 PE 616.578v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/11816