Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 декември, 2014 г.

17-02-2015 LIBE_PV(2014)12-11-1 PE 544.354v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01967

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 20 октомври, 2014 г.

13-02-2015 LIBE_PV(2014)10-20-1 PE 541.331v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01539

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 16 октомври, 2014 г.

13-02-2015 LIBE_PV(2014)10-16-1 PE 541.335v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01537

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 21 октомври, 2014 г.

13-02-2015 LIBE_PV(2014)10-21-1 PE 541.340v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01540

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 10 ноември, 2014 г.

13-02-2015 LIBE_PV(2014)11-10-1 PE 541.598v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01827

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 2 декември, 2014 г.

10-12-2014 CJ01_PV(2014)12-02-2 PE 544.266v01-00
FEMM LIBE

Свързани документи от тематичното досие CJ01/8/01981

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 22 юли, 2014 г.

10-11-2014 LIBE_PV(2014)07-22-1 PE 537.162v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/00785

ПРОТОКОЛ - Cряда, 3 септември, 2014 г.

10-11-2014 LIBE_PV(2014)09-03-1 PE 537.332v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/00909

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 15 септември, 2014 г.

10-11-2014 LIBE_PV(2014)09-15-1 PE 537.525v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01053

ПРОТОКОЛ - Cряда, 24 септември, 2014 г.

25-09-2014 LIBE_PV(2014)09-24-1 PE 539.519v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/01072