Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

ПРОТОКОЛ - Cряда, 22 март, 2017 г.

22-09-2017 LIBE_PV(2017)03-22-1 PE 601.187v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08679

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 май, 2017 г.

07-09-2017 LIBE_PV(2017)05-11-1 PE 606.116v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08963

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 27 април, 2017 г.

24-08-2017 LIBE_PV(2017)04-27-1 PE 603.078v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09745

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 26 юни, 2017 г.

21-08-2017 LIBE_PV(2017)06-26-1 PE 607.847v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/10245

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 11 април, 2017 г.

02-08-2017 LIBE_PV(2017)04-11-1 PE 603.045v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08916

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 8 юни, 2017 г.

02-08-2017 LIBE_PV(2017)06-08-1 PE 606.204v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09443

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 9 март, 2017 г.

28-07-2017 LIBE_PV(2017)03-09-1 PE 602.885v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08680

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 27 март, 2017 г.

27-07-2017 LIBE_PV(2017)03-27-1 PE 602.813v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09529

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 9 февруари, 2017 г.

29-06-2017 LIBE_PV(2017)02-09-1 PE 599.699v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08670

ПРОТОКОЛ - Cряда, 3 май, 2017 г.

22-05-2017 CJ12_PV(2017)05-03-1 PE 604.692v01-00
LIBE ECON

Свързани документи от тематичното досие CJ12/8/09768