Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Thursday 27 April 2017

04-08-2017 LIBE_PV(2017)04-27-1 PE 603.078v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09745

  MINUTES - Tuesday 11 April 2017

02-08-2017 LIBE_PV(2017)04-11-1 PE 603.045v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08916

  MINUTES - Thursday 8 June 2017

02-08-2017 LIBE_PV(2017)06-08-1 PE 606.204v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09443

  MINUTES - Thursday 9 March 2017

28-07-2017 LIBE_PV(2017)03-09-1 PE 602.885v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08680

  MINUTES - Monday 27 March 2017

27-07-2017 LIBE_PV(2017)03-27-1 PE 602.813v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09529

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 9 февруари, 2017 г.

29-06-2017 LIBE_PV(2017)02-09-1 PE 599.699v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08670

ПРОТОКОЛ - Cряда, 3 май, 2017 г.

22-05-2017 CJ12_PV(2017)05-03-1 PE 604.692v01-00
LIBE ECON

Свързани документи от тематичното досие CJ12/8/09768

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 януари, 2017 г.

18-05-2017 LIBE_PV(2017)01-30-1 PE 602.812v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08137

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

21-04-2017 LIBE_PV(2016)09-26-1 PE 589.411v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/07441

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 март, 2016 г.

07-04-2017 LIBE_PV(2016)03-21-1 PE 578.836v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05978