Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday 5 December 2016

23-03-2017 LIBE_PV(2016)12-05-1 PE 595.639v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08138

  MINUTES - Monday 28 November 2016

22-03-2017 LIBE_PV(2016)11-28-1 PE 595.395v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06814

  MINUTES - Thursday 28 April 2016

21-03-2017 LIBE_PV(2016)04-28-1 PE 582.155v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05765

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 29 февруари, 2016 г.

13-03-2017 LIBE_PV(2016)02-29-1 PE 578.536v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04754

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 23 януари, 2017 г.

02-03-2017 LIBE_PV(2017)01-23-1 PE 597.609v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08261

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 21 юни, 2016 г.

13-01-2017 LIBE_PV(2016)06-21-1 PE 585.454v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06825

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 20 октомври, 2016 г.

21-12-2016 LIBE_PV(2016)10-20-1 PE 592.317v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08084

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 ноември, 2016 г.

20-12-2016 LIBE_PV(2016)11-07-1 PE 593.813v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08085

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 24 ноември, 2016 г.

20-12-2016 LIBE_PV(2016)11-24-1 PE 595.496v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08457

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 14 ноември, 2016 г.

13-12-2016 LIBE_PV(2016)11-14-1 PE 594.148v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08364