Протоколи

Протоколите служат за изчерпателно обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседания на комисиите. Те се приемат по принцип в началото на всяко заседание на комисия. На тази страница ще намерите последните протоколи.
Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.

Документи :

  • PDFicon 
  • WORDicon 

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 юли, 2014 г.

Дата : 28-07-2014

номер :

LIBE_PV(2014)07-07-1 PE 536.141v01-00
LIBE
Следващи излъчвания
 
Мултимедийна библиотека
 
Приветствие
 
 

Available soon