Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday 17 October 2016

24-11-2016 LIBE_PV(2016)10-17-1 PE 593.958v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08083

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 май, 2016 г.

03-11-2016 LIBE_PV(2016)05-30-1 PE 583.943v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05803

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 3 октомври, 2016 г.

31-10-2016 LIBE_PV(2016)10-03-1 PE 592.084v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/07785

ПРОТОКОЛ - Cряда, 15 юни, 2016 г.

26-10-2016 LIBE_PV(2016)06-15-1 PE 585.470v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06674

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 5 септември, 2016 г.

25-10-2016 LIBE_PV(2016)09-05-1 PE 589.178v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06542

ПРОТОКОЛ - Cряда, 31 aвгуст, 2016 г.

21-10-2016 LIBE_PV(2016)08-31-1 PE 587.748v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/07173

ПРОТОКОЛ - Cряда, 16 март, 2016 г.

20-10-2016 LIBE_PV(2016)03-16-1 PE 578.744v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04755

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 13 юни, 2016 г.

19-10-2016 LIBE_PV(2016)06-13-2 PE 584.191v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06673

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 7 юли, 2016 г.

19-10-2016 LIBE_PV(2016)07-07-1 PE 585.590v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06922

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 1 февруари, 2016 г.

11-07-2016 LIBE_PV(2016)02-01-1 PE 576.795v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05570