Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Thursday 9 February 2017

16-06-2017 LIBE_PV(2017)02-09-1 PE 599.699v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08670

ПРОТОКОЛ - Cряда, 3 май, 2017 г.

22-05-2017 CJ12_PV(2017)05-03-1 PE 604.692v01-00
LIBE ECON

Свързани документи от тематичното досие CJ12/8/09768

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 януари, 2017 г.

18-05-2017 LIBE_PV(2017)01-30-1 PE 602.812v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08137

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 26 септември, 2016 г.

21-04-2017 LIBE_PV(2016)09-26-1 PE 589.411v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/07441

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 март, 2016 г.

07-04-2017 LIBE_PV(2016)03-21-1 PE 578.836v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05978

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 30 март, 2017 г.

07-04-2017 LIBE_PV(2017)03-30-1 PE 602.835v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08620

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 23 май, 2016 г.

06-04-2017 LIBE_PV(2016)05-23-1 PE 583.881v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05766

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 27 март, 2017 г.

06-04-2017 CJ01_PV(2017)03-27-1 PE 602.769v01-00
FEMM LIBE

Свързани документи от тематичното досие CJ01/8/09454

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 12 януари, 2017 г.

28-03-2017 LIBE_PV(2017)01-12-1 PE 597.457v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08090

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 4 юли, 2016 г.

27-03-2017 LIBE_PV(2016)07-04-1 PE 585.733v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06926