Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday 30 January 2017

28-04-2017 LIBE_PV(2017)01-30-1 PE 602.812v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08137

  MINUTES - Monday 26 September 2016

21-04-2017 LIBE_PV(2016)09-26-1 PE 589.411v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/07441

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 21 март, 2016 г.

07-04-2017 LIBE_PV(2016)03-21-1 PE 578.836v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05978

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 30 март, 2017 г.

07-04-2017 LIBE_PV(2017)03-30-1 PE 602.835v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08620

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 23 май, 2016 г.

06-04-2017 LIBE_PV(2016)05-23-1 PE 583.881v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05766

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 27 март, 2017 г.

06-04-2017 CJ01_PV(2017)03-27-1 PE 602.769v01-00
FEMM LIBE

Свързани документи от тематичното досие CJ01/8/09454

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 12 януари, 2017 г.

28-03-2017 LIBE_PV(2017)01-12-1 PE 597.457v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08090

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 4 юли, 2016 г.

27-03-2017 LIBE_PV(2016)07-04-1 PE 585.733v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06926

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 27 февруари, 2017 г.

24-03-2017 LIBE_PV(2017)02-27-1 PE 600.922v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08136

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 5 декември, 2016 г.

23-03-2017 LIBE_PV(2016)12-05-1 PE 595.639v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08138