Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Tuesday 21 November 2017

08-12-2017 CJ12_PV(2017)11-21-1 PE 613.632v01-00
LIBE ECON

Свързани документи от тематичното досие CJ12/8/11429

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 24 април, 2017 г.

21-11-2017 LIBE_PV(2017)04-24-1 PE 604.539v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08800

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 29 юни, 2017 г.

15-11-2017 LIBE_PV(2017)06-29-1 PE 606.276v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09690

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 7 септември, 2017 г.

07-11-2017 LIBE_PV(2017)09-07-1 PE 610.561v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09169

ПРОТОКОЛ - Cряда, 22 март, 2017 г.

22-09-2017 LIBE_PV(2017)03-22-1 PE 601.187v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08679

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 11 май, 2017 г.

07-09-2017 LIBE_PV(2017)05-11-1 PE 606.116v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08963

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 27 април, 2017 г.

24-08-2017 LIBE_PV(2017)04-27-1 PE 603.078v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09745

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 26 юни, 2017 г.

21-08-2017 LIBE_PV(2017)06-26-1 PE 607.847v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/10245

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 11 април, 2017 г.

02-08-2017 LIBE_PV(2017)04-11-1 PE 603.045v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08916

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 8 юни, 2017 г.

02-08-2017 LIBE_PV(2017)06-08-1 PE 606.204v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/09443