Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

ПРОТОКОЛ - Втoрник, 21 юни, 2016 г.

13-01-2017 LIBE_PV(2016)06-21-1 PE 585.454v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/06825

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 20 октомври, 2016 г.

21-12-2016 LIBE_PV(2016)10-20-1 PE 592.317v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08084

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 ноември, 2016 г.

20-12-2016 LIBE_PV(2016)11-07-1 PE 593.813v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08085

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 24 ноември, 2016 г.

20-12-2016 LIBE_PV(2016)11-24-1 PE 595.496v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08457

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 14 ноември, 2016 г.

13-12-2016 LIBE_PV(2016)11-14-1 PE 594.148v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08364

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 10 октомври, 2016 г.

08-12-2016 LIBE_PV(2016)10-10-1 PE 592.419v01-00
LIBE

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 8 септември, 2016 г.

06-12-2016 LIBE_PV(2016)09-08-1 PE 589.171v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/07629

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 15 февруари, 2016 г.

05-12-2016 LIBE_PV(2016)02-15-1 PE 577.012v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04753

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 17 октомври, 2016 г.

24-11-2016 LIBE_PV(2016)10-17-1 PE 593.958v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/08083

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 30 май, 2016 г.

03-11-2016 LIBE_PV(2016)05-30-1 PE 583.943v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05803