Протоколи


Протоколите служат за обобщение на проведените обсъждания и взетите решения на заседанията на комисиите. Обикновено те се приемат в началото на следващото заседание на комисията. На тази страница ще намерите последните протоколи.

Използвайте функцията търсене за всички налични протоколи.
За повече информация разгледайте документите от заседанията.

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Thursday 23 April 2015

02-02-2016 LIBE_PV(2015)04-23-1 PE 554.959v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/03056

  MINUTES - Monday 13 April 2015

29-01-2016 LIBE_PV(2015)04-13-1 PE 554.785v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/02717

  MINUTES - Thursday 10 December 2015

29-01-2016 LIBE_PV(2015)12-10-1 PE 573.141v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04589

  MINUTES - Monday 25 January 2016

29-01-2016 LIBE_PV(2016)01-25-1 PE 575.340v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04752

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 8 юни, 2015 г.

25-01-2016 LIBE_PV(2015)06-08-1 PE 560.680v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/03578

  MINUTES - Monday 29 June 2015

25-01-2016 LIBE_PV(2015)06-29-2 PE 560.885v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/03529

ПРОТОКОЛ - Четвъртък, 4 юни, 2015 г.

22-01-2016 LIBE_PV(2015)06-04-1 PE 560.568v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/03118

  MINUTES - Thursday 14 January 2016

15-01-2016 LIBE_PV(2016)01-14-1 PE 575.141v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04751

  MINUTES - Monday 11 January 2016

11-01-2016 LIBE_PV(2016)01-11-1 PE 575.139v01-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/04750

ПРОТОКОЛ - Понеделник, 7 декември, 2015 г.

22-12-2015 LIBE_PV(2015)12-07-1 PE 573.028v02-00
LIBE

Свързани документи от тематичното досие LIBE/8/05190