Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

  MINUTES - Monday, 11 November 2019 - Tuesday, 12 November 2019

05-12-2019 LIBE_PV(2019)11-11-1 PE643.183v02-00
LIBE

 

  MINUTES - Thursday, 12 September 2019

04-12-2019 LIBE_PV(2019)09-12-1 PE641.402v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 14 October 2019

04-12-2019 LIBE_PV(2019)10-14-1 PE644.857v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Понеделник, 9 декември 2019 г.

03-12-2019 LIBE_OJ(2019)12-09_1 PE644.858v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Tuesday, 24 September 2019

02-12-2019 LIBE_PV(2019)09-24-1 PE642.856v01-00
LIBE

 

  MINUTES - Monday, 21 October 2019

29-11-2019 LIBE_PV(2019)10-21-1 PE642.954v01-00
LIBE

 

ПРОЕКТ НА СТАНОВИЩЕ относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на общия бюджет на Европейския съюз за финансовата 2018 година, раздел IX ‒ Европейски надзорен орган по защита на данните

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643078 PE643.078v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019

  DRAFT OPINION on discharge in respect of the implementation of the budget of the European Asylum Support Office for the financial year 2018

26-11-2019 LIBE_PA(2019)643080 PE643.080v01-00
LIBE

Roberta METSOLA

Краен срок за внасяне на изменения : 10-12-2019