Общо търсене

Търсене

Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 24 юли 2019 г. - Четвъртък, 25 юли 2019 г.

24-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-24_1 PE639.802v02-00
LIBE

 

  DRAFT OPINION on the draft general budget of the European Union for the financial year 2020

16-07-2019 LIBE_PA(2019)639622 PE639.622v01-00
LIBE

Gwendoline DELBOS-CORFIELD

Краен срок за внасяне на изменения : 27-08-2019

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД - Сряда, 10 юли 2019 г.

05-07-2019 LIBE_OJ(2019)07-10_1 PE639.685v01-00
LIBE